Norges Fredslag

Fredsvalg 2017

Del

Norges Fredslag har gjort en grundig evaluering av de ulike politiske partienes fredspolitikk slik den uttrykkes i paretienes program. Evalueringsrapporten heter ”Fredsvalg 2017”, og gjøres i dag tilgjengelig på: http://fredslaget.no/nyheter/2017/fredsvalg-2017.

På bakgrunn av en rekke indikatorer, knyttet til partienes fredsvisjon, begrensning av voldsmakt og bygging av fredskultur, har vi kommet fram til en samlet vurdering av de 9 største partiene som stiller til valg. Blant indikatorene er politisk holdning til krig som politisk virkemiddel, internasjonale nedrustningsprosesser, fredsundervisning, sivil konflikthåndtering, våpeneksport og militært forbruk.

”Dersom Norge skal kunne kalle seg en fredsnasjon trenger vi en regjering som tar fred og fredsbygging på alvor”, sier daglig leder i Norges Fredslag, Fredrik Heldal. ”Vi har funnet positive tendenser i mange av partiene, uavhengig av plassering på den tradisjonelle høyre-venstreaksen, så en fredsbevisst velger kan finne alternativer på flere sider av det politiske spekteret.”

Samlet sett kommer MDG, SV og Rødt best ut av denne evalueringen. Alle tre uttrykker klare fredsvisjoner, samtidig som de vektlegger ikkevoldelig konflikthåndtering, etterlyser en aktiv norsk rolle i nedrustningsprosesser, og vil heve terskelen for å gå til krig.

I tillegg gjør partier som KrF, Sp og V det godt på flere indikatorer. Mens KrF og V begge har en godt forankret fredsvisjon, en konstruktiv tilnærming til nedrustning og ønsker mer restriktiv eksport av militært materiell, utmerker Sp seg med å være særlig krititisk til norsk deltakelse i militære intervensjoner i andre land. Videre gjør KrF det godt på et tema som ungdom, fred og sikkerhet, mens V fokuserer på konfliktforebygging i utviklingspolitikken.

Selv om Ap kommer bedre ut av denne evalueringen enn H og FrP, havner de dessverre i bunnsjiktet. Men også i dette sjiktet ser vi visse positive trekk. Ap ønsker at Norge skal arbeide for regulering av utvikling og bruk av hel- og halvautonome våpensystemer, mens FrP tar til orde for at Norge kun i begrenset grad bør delta i internasjonale militære operasjoner.

Denne gjennomgangen viser at det ikke nødvendigvis er slik at partier på venstresiden kommer best ut i en fredspolitisk evaluering. Samlet sett kommer alle sentrumspartiene bedre ut enn Ap på vår evaluering, og MDG, partiet som gjør det sterkest, er i det hele tatt vanskelig å plassere på en høyre-venstreakse. En fredsbevisst velger kan dermed finne gode alternativer både til høyre og venstre.

”Gjennom denne evalueringen håper vi å gi velgerne indikasjon på hvor de forskjellige partiene står når det gjelder fredspolitikk,” sier Heldal. ”Jeg vil utfordre de som kommer godt ut av evalueringen til også å vise dette gjennom praktisk politikk, og de som kommer dårlig ut til å vise at vi har undervurdert dem.”

Norges Fredslag har nylig publisert Fredsvalg 2017 på sine hjemmesider, og evalueringen i sin helhet kan du finne her: http://fredslaget.no/nyheter/2017/fredsvalg-2017.

Kontakt: Fredrik Heldal, 93489909, fredrik@fredslaget.no

Kontakter

Lenker

Om Norges Fredslag

Norges Fredslag
Norges Fredslag
Postboks 8922 Youngstorget
0028 Oslo

+47 454 02 306http://www.fredslaget.no

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Fredslaget er politisk og livsynsmessig uavhengig, og søker å sette fredssaken inn i en større og miljø- og samfunnsmessig sammenheng.

Følg saker fra Norges Fredslag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredslag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredslag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom