Fafo

Fredsmekler og politi

Del

I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. Når er de fredsmeklere og når er de politi?

I Norge, Sverige og Danmark legger den konkurranseutsatte industrien rammen for de etterfølgende tariffområdene. Vi omtaler dette som frontfagsmodellen. Denne støttes av ulike institusjoner og reguleringer, med meklingsinstituttene som en viktig brikke.

Meklerne skal hjelpe partene med å komme til enighet, og opptrer dermed som fredsmeklere. Denne rollen kan utfordres ved at meklingsinstituttene også skal bidra til å sikre oppslutning om frontfagsrammen, altså en form for politifunksjon.

På dette Fafo- seminaret vil lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene fortelle om sin rolle og hvilke utfordringer de står overfor. Hvilke likheter og forskjeller finnes det mellom de nordiske meklingsinstituttene, og hvordan klarer man tross ulike systemer å ivareta en koordinert lønnsdannelse?

Fafo-seminaret holdes torsdag 11.mai 2017, kl 14-16.00 ved Fafo, Borggata 2B, Oslo.

Kontakter

Forskningsleder Kristin Alsos, Fafo. 97537703

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom