Fellesorganisasjonen

Fosterbarn og fosterfamilier må få en bedre og mer stabil hverdag

Del

- FO er fornøyd med at fosterhjemsmeldingen fremhever målet om en bedre og mer stabil hverdag for fosterbarn og fosterfamilier, sier Irmelin S. Tjelflaat, medlem av forbundsledelsen i FO. - Med meldingen ønsker regjeringen å anerkjenne den innsatsen fosterhjemmene gjør, og det er bra, fortsetter hun.

- Vi mener imidlertid at betingelsene for fosterhjemmene fortsatt blir for tilfeldige. Dette fører til at fosterforeldre behandles ulikt, og at de gis svært ulike vilkår som ikke alltid avspeiler barnets behov. Tiltak for både å sikre barnets beste og for å bedre fosterhjemsforeldres vilkår bør vurderes nærmere. Dette vil være ett av våre fokus når vi skal følge opp meldingen, sier Tjelflaat.

Hun peker videre på at ministeren i sitt fremlegg påpekte at mange kommuner må «skjerpe seg og følge opp barna og fosterhjemmene slik loven krever.» - Dette kan ministeren gjerne mene, men hun bør da følge opp med øremerkede midler og økte ressurser til kommunale barnevernstjenester, sier Tjelflaat og viser til FOs og Fagforbundets brosjyre om bemanningsnormer i barnevernet.

- Innføring av en bemanningsnorm med kompetansekrav hvor en ansatt kan ha ansvar for maks 15 barn vil være viktig for å oppfylle intensjonen i meldingen, fortsetter hun.

FO mener at selv om fosterhjem passer de fleste barn, må det likevel utvikles gode institusjonstilbud og andre omsorgstiltak. – I sitt fremlegg fikk vi inntrykk av at ministeren var enig i dette. Vi er derfor spent på regjeringens oppfølging på dette området, avslutter Irmelin S. Tjelflaat fra FOs ledelse.


FOs Irmelin S. Tjelflaat på lanseringen av Fosterhjemsmeldingen. Her sammen med Leif Helland fra NTL og Raymond Turøy fra Fagforbundet

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom