Fortum Corporation

Fortum og Oslo kommune endrer eierskapet i Hafslund for å skape et grønnere Oslo

Del

Oslo kommune og Fortum er blitt enige om å restrukturere eierskapet i Hafslund og Klemetsrudanlegget. Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og det nye partnerskapet har som mål å drive gjennom nødvendige endringer på veien mot en mer klima- og miljøvennlig by.

- Vi bygger nå et sterkere partnerskap på områder der vi kan bygge på hverandres kompetanse for å styrke evnen til innovasjon som skal gi enkeltmennesker og selskaper mulighet til å gjøre mer klimavennlige valg, sier Pekka Lundmark, konsernsjef i Fortum Corporation.

- Vårt mål er å skape nye muligheter for både Hafslunds og Fortums kunder og ansatte. Vi skal bygge solide, kundefokuserte virksomheter med flere nye tilbud og nye digitale tjenester. For ansatte vil dette bety spennende muligheter til å bli med på laget til en storaktør i den europeiske energisektoren. Det vil innebære store muligheter for personlig og faglig utvikling og kompetansebygging, legger han til.

Grønne løsninger for en grønn by

Når avtalen blir gjennomført vil Hafslunds fjernvarmeanlegg og Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud (KEA) bli slått sammen til ett selskap. Den nye enheten vil bli eid 50/50 av Fortum og Oslo kommune. Fortum får lederansvaret.

Dette selskapet blir en viktig og integrert del av verdikjeden i «søppel til energi»-systemet i Oslo-regionen. Fjernvarmekundene vil dermed få bedre tjenester og Fortum får et viktig verktøy i arbeidet med å styrke sine løsninger for grønnere byer. Det nye selskapet styrker KEAs posisjon som en konkurrent og aktør i Norges pilotprogram innen karbonfangst og karbonlagring.

Fortum er allerede i dag involvert i flere offentlig/private-samarbeid for å skape grønnere byer. Vi har blant annet suksessfulle partnerskap med Stockholm i Sverige og Espoo i Finland.

2,4 millioner kunder i Norden

Hafslund Marked, som opererer i Norge, Sverige og Finland, blir i den nye strukturen overført til Fortum i sin helhet. Fortum dobler dermed nesten sin kundemasse. Med 2,4 millioner kunder, vil Fortum og Hafslund sammen bli den ledende strømleverandøren til forbrukere i Norden. Selskapet vil investere kraftig i nye, innovative tjenester og løsninger for sine kunder.

– Norske kunder er viden kjent for sin interesse for og vilje til å ta i bruk ny teknologi og teste nye løsninger. Det norske markedet blir derfor spesielt viktig for Fortum og våre nye, digitale produkter og tjenester, sier Pekka Lundmark, som legger til:

– Hafslund Marked blir en meget viktig del av vår nye divisjon for forbrukerløsninger.

Norge er vårt hjemmemarked

­­–Vi regner Norge for å være en del av vårt nordiske hjemmemarked, og vi har store vekstambisjoner. Vi har allerede omtrent 100 000 strømkunder i Norge. Med Fortum Charge & Drive er vi ledende i markedet for elbil-ladestasjoner med omtrent 50 000 kunder, og suksessen vi opplever i dette markedet brøyter nå vei for ytterligere internasjonal vekst. Vi har også investert i vindparker langs norskekysten, og vi tilbyr fornybar strøm til våre kunder på en på trygg og pålitelig måte, sier Lundmark.

–Vi er fornøyde med å få Fortum med som industriell partner i fjernvarme og energigjenvinning. Sammen står vi bedre rustet til å utvikle nye teknologier for bærekraftige og smarte løsninger til det beste for Oslos innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I 2016 uttalte Oslo kommune at man ønsket å vurdere nye eierskapsstrategier for sine interesser i energisektoren. Det førte til en konstruktiv dialog mellom kommunen og Fortum. En dialog som endte med løsningen presentert i dag. Oslo kommune vil nå øke eierskapet i fossefallene/vannkraftstasjonene og få full kontroll over strømnettet – begge deler er vurdert som strategisk viktig infrastruktur av kommunen. Fortum vil bli en minoritetseier med kun 10 prosent av aksjene i vannkraftstasjonene.

Den foreslått transaksjonen skal nå gjennom en serie med vurderinger og godkjenninger, og den nye strukturen er beregnet gjennomført først i tredje kvartal i år. På kort sikt, og frem til den formelle prosessen er avsluttet, vil selskapene operere som i dag.

Ytterligere informasjon om denne transaksjonen finner du på: www.fortumnorge.no.
Børsmelding fra Fortum (www.fortum.com) og Hafslund (www.hafslund.no)
Pressemeldingen fra Oslo kommune (www.oslo.kommune.no)

Kontakter

Fortum Corporation
Group Communications

Kati Suurmunne, Vice President, Group Communications Fortum, tel. +358 40 588 9112

Stian Mathisen, Kommunikasjonsansvarlig Fortum Norge, tel. +47 93 24 98 62, epost stian.mathisen@fortum.com

Bilder

Pekka Lundmark, konsernsjef i Fortum Corporation
Pekka Lundmark, konsernsjef i Fortum Corporation
Last ned bilde

Om Fortum Corporation

Fortum Corporation
Fortum Corporation

Espoo

00358 10 4511http://www.fortum.com

Fortum

Fortum er et ledende energiselskap som tilbyr sine kunder miljøvennlig elektrisitet, varme og kjøling. Vi tilbyr også nye, digitale løsninger som bidrar til økt energieffektivitet. Vi ønsker å engasjere våre kunder, og samfunnet som helhet, i arbeidet med å utvikle og ta i bruk smarte løsninger som sikrer en grønnere fremtid. Vi har 8.000 ansatte i Norden, Baltikum, Russland, Polen og India, og 62 prosent av vår energiproduksjon er CO2-fri. I 2016 omsatte selskapet for EUR 3,6 mrd. Fortum er notert på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Ytterligere informasjon om denne transaksjonen, finner du på: www.fortumnorge.no.

Hafslund

Hafslund er et energi- og infrastrukturselskap med en ledende posisjon i det norske markedet. Forretningsområder er Nettverk, Varme, Produksjon og Marked. Hafslund Marked har ca 1,1 millioner kunder i Norge, Sverige og Finland. I 2016 produserte Hafslund fjernvarme 1,7 TWh, som var 25% av oslodistriktets varmebehov. 99% av varmen er fornybar energi.

Følg saker fra Fortum Corporation

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fortum Corporation på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.