Byggenæringens Landsforening

Fortsatt vekst i byggenæringen

Del

Tall fra BNLs markedsrapport viser en vekst på 4,2 prosent i år. Det er anleggsektoren og bygging av nye boliger som skaper vekst og arbeidsplasser i byggenæringen.

Igangsetting av nye boliger er på det høyeste nivået siden 1980, spesielt kraftig er veksten i Oslo og omegn. Prognosene viser en forventet vekst i 2016 på 16,8 prosent og totalt venter vi en igangsetting på 34 000 nye boliger.

– Befolkningsvekst og urbanisering gjør at det må bygges mange boliger i Norge de neste årene, spesielt i og rundt de store byene. Det viktigste politikerne nå kan gjøre for å sikre tilgang på nok boliger er å legge til rette for fortetting rundt knutepunkt og effektive planprosesser, sier Sandnes.

Bevilgningene til vei og jernbane er historisk høye. Etter moderat vekst i 2015 er det store forventninger til vekst i anleggsmarkedet de neste årene. Fra 2015 til 2018 ligger det an til at samlet anleggsproduksjon vil øke med vel 25 prosent. Veksten i vedlikeholds - markedet blir moderat, men investeringene ser ut til å vokse med hele 35 prosent i perioden.

– Det skal bygges mange store og spennende prosjekter i årene som kommer. Det er viktig at disse prosjektene brukes til å sikre verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter til Norge. Avgjørende for verdiskapingen vil være at kontraktene rigges slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen, sier Sandnes.


Oljebremsen legger en demper på etterspørselen etter private næringsbygg, men ser ut til få mindre effekt på samlet byggeaktivitet enn tidligere ventet. Fallende industriproduksjon, vareforbruk og sysselsetting reduserer bygge-etterspørselen, mens lave renter og svak krone bidrar til at det blir bygget en del nytt. Det har blitt igangsatt uvanlig mye lagerbygg hittil i år, mens industribygg går ned fra et relativt høyt 2015-nivå. Bygging for det offentlige er ventet å øke, men ligger etter skjema i år. Mer netthandel og ledig kontorareal gjør at vi ikke forventer like stor vekst i dette markedet.

ROT-boligmarkedet var på 69,9 mrd. kroner i 2015. Til tross for svakere vekst i norsk økonomi, venter vi at ROT-boligmarkedet vil vokse i et moderat tempo fremover, noe av denne veksten skyldes økning i utbetalingene etter naturskader.

– Nordmenn ser ut til å pusse opp stadig mer. Tilbakemeldinger fra våre bedrifter viser at de ikke i like stor grad får ta del i denne veksten fordi de blir utkonkurrert av useriøse aktører, sier Sandnes.

ROT-yrkesbyggmarkedet var på om lag 76 mrd. kr. i 2015. Dårligere tider i norsk økonomi legger en demper på ROT-etterspørselen fra næringslivet, mens ekstra bevilgninger til vedlikehold og renovering av offentlige bygg i regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet motvirker en sterkere oppbremsing.

BNLs markedsrapport 2. halvår 2016 inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge og anleggsmarkedet.

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen: Ledere med mest erfaring er minst kritiske til utenlandske ansatte18.9.2017 14:00Pressemelding

Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" ble lansert av BNL i dag. – Rapporten viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt. Det ligger også et lite utnyttet potensial i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Frikjøp av data til en felles digital plattform for bygge- og anleggsnæringen er på plass26.6.2017 13:50Pressemelding

BNL, coBuilder, og Norsk Byggtjeneste har signert avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok. – Dette er en svært stor dag. Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang. Dette er også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom