NHO Service og Handel

Fortsatt svakt marked for bemanningsbransjen

Del

Bemanningsbransjen faller 0,9 prosent i 3. kvartal, men nedgangen er bremset opp og etter tre tøffe år er det tegn til stabilisering. Bare 5 av 13 yrkesområder har oppgang, viser statistikk som NHO Service offentliggjør i dag.

I tredje kvartal er bygg og anlegg sterkeste lyspunkt som motor for ny vekst. Utviklingen her er hovedårsaken til at markedet for bemanningsbransjen fremstår som stabilt.

 - Kvartalsstatistikken viser at det fortsatt er krevende tider for bemanningsbransjen og at man nå ser ut til å stabilisere seg på et lavt nivå, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

 Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i arbeidslivet. Statistikken fra 3. kvartal viser at det i flere steder i landet fortsatt er et vanskelig arbeidsmarked. Den kraftige nedbemanningen i oljesektoren setter spor. Nedgangen i Rogaland fortsetter og statistikken viser nå nesten 9 prosent færre solgte timer enn året før. Det er også verdt å merke seg Vest-Agder hvor markedet falt hele 22,9 prosent. Samtidig er det oppgang i flere av markedene hvor det ikke er så mange jobber knyttet til oljeindustrien.

 Administrasjon krymper i takt med den digitale utviklingen og sekretærrollen endrer karakter.

 - Vi er vitne til en strukturell endring, sier Hagelien. Fra å være bransjens tradisjonelt største yrkesområde har utleie til kontor og administrasjon falt kraftig over flere år. Det gjør at merkantile fag er i krise.

 I noen områder er det blitt mer vanlig at jobber outsources til andre land. For bemanningsbransjen betyr dette nedgang innen IT og på kundesenterområdet.

 Markedet for bemanningsbransjen utvikler seg meget forskjellig i ulike områder av landet og mellom yrkesområder. I Vest-Agder faller markedet med 22,9 prosent. Samtidig vokser markedet i Troms med 30,3 prosent. Mens markedet innen bygg vokser med mer enn 16 prosent, synker markedet for utleie til tekniske tjenester med like mye.

 Samtidig som arbeidsledigheten er høy i noen områder også er mangel på arbeidskraft i andre områder. I en undersøkelse som ble gjennomført på bestilling av bemanningsforetaket Top Temp sier 20 prosent at de, dersom de mister jobben, er villige til å flytte til andre deler av landet for å finne jobb. 44 prosent er villige til å skifte bransje. Dette kan tyde på økt villighet til mobilitet.

- Dette er viktig i et arbeidsmarked som har blitt mer fragmentert, sier Even Hagelien.

Eve Haglien mobil: 952 25 467 epost: even.hagelien@nhoservice.no

Bilde av Hagelien

Kontakter

NHO Service
Baard Fiksdal, informasjonssjef
Postboks 5473, Majorstuen N - 0305 Oslo
Tlf.: +47 23 08 86 63 Mobil: +47 930 88 777

Lenker

Om NHO Service og Handel

NHO Service og Handel
NHO Service og Handel
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
0307 Oslo

+47 23 08 86 50http://www.nhosh.no

NHO Service er den nest største landsforeningen i NHO. NHO Service består av følgende bransjer:

• Bemanning
• Renhold
• Sikkerhet
• Eiendomsdrift (samlet)
• Helse og Velferd (samlet)
• Arbeid og Inkludering

NHO Service består av 694 bedrifter med 3.992 virksomheter og 54,5 mrd kroner i omsetning i 2015. Bedriftene sysselsetter 74.500. årsverk.

Følg saker fra NHO Service og Handel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service og Handel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service og Handel

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom