NHO Service

Fortsatt svakt marked for bemanningsbransjen

Del

Bemanningsbransjen faller 0,9 prosent i 3. kvartal, men nedgangen er bremset opp og etter tre tøffe år er det tegn til stabilisering. Bare 5 av 13 yrkesområder har oppgang, viser statistikk som NHO Service offentliggjør i dag.

I tredje kvartal er bygg og anlegg sterkeste lyspunkt som motor for ny vekst. Utviklingen her er hovedårsaken til at markedet for bemanningsbransjen fremstår som stabilt.

 - Kvartalsstatistikken viser at det fortsatt er krevende tider for bemanningsbransjen og at man nå ser ut til å stabilisere seg på et lavt nivå, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

 Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i arbeidslivet. Statistikken fra 3. kvartal viser at det i flere steder i landet fortsatt er et vanskelig arbeidsmarked. Den kraftige nedbemanningen i oljesektoren setter spor. Nedgangen i Rogaland fortsetter og statistikken viser nå nesten 9 prosent færre solgte timer enn året før. Det er også verdt å merke seg Vest-Agder hvor markedet falt hele 22,9 prosent. Samtidig er det oppgang i flere av markedene hvor det ikke er så mange jobber knyttet til oljeindustrien.

 Administrasjon krymper i takt med den digitale utviklingen og sekretærrollen endrer karakter.

 - Vi er vitne til en strukturell endring, sier Hagelien. Fra å være bransjens tradisjonelt største yrkesområde har utleie til kontor og administrasjon falt kraftig over flere år. Det gjør at merkantile fag er i krise.

 I noen områder er det blitt mer vanlig at jobber outsources til andre land. For bemanningsbransjen betyr dette nedgang innen IT og på kundesenterområdet.

 Markedet for bemanningsbransjen utvikler seg meget forskjellig i ulike områder av landet og mellom yrkesområder. I Vest-Agder faller markedet med 22,9 prosent. Samtidig vokser markedet i Troms med 30,3 prosent. Mens markedet innen bygg vokser med mer enn 16 prosent, synker markedet for utleie til tekniske tjenester med like mye.

 Samtidig som arbeidsledigheten er høy i noen områder også er mangel på arbeidskraft i andre områder. I en undersøkelse som ble gjennomført på bestilling av bemanningsforetaket Top Temp sier 20 prosent at de, dersom de mister jobben, er villige til å flytte til andre deler av landet for å finne jobb. 44 prosent er villige til å skifte bransje. Dette kan tyde på økt villighet til mobilitet.

- Dette er viktig i et arbeidsmarked som har blitt mer fragmentert, sier Even Hagelien.

Eve Haglien mobil: 952 25 467 epost: even.hagelien@nhoservice.no

Bilde av Hagelien

Kontakter

NHO Service
Baard Fiksdal, informasjonssjef
Postboks 5473, Majorstuen N - 0305 Oslo
Tlf.: +47 23 08 86 63 Mobil: +47 930 88 777

Lenker

Om NHO Service

NHO Service
NHO Service
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

23 08 86 50http://www.nhoservice.no

NHO Service er den nest største landsforeningen i NHO. NHO Service består av følgende bransjer:

• Bemanning
• Renhold
• Sikkerhet
• Eiendomsdrift (samlet)
• Helse og Velferd (samlet)
• Arbeid og Inkludering

NHO Service består av 694 bedrifter med 3.992 virksomheter og 54,5 mrd kroner i omsetning i 2015. Bedriftene sysselsetter 74.500. årsverk.

Følg saker fra NHO Service

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service

Bransjestatistikk viser et bedret arbeidsmarked13.9.2017 14:14Pressemelding

Etter en krevende tid med nedskjæringer i oljesektoren har vi fra 4. kvartal i fjor sett en gradvis forbedring av situasjonen i arbeidslivet. Bransjens tall for 2. kvartal indikerer at vi langt på vei kan friskmelde arbeidsmarkedet, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien. Etterspørselen etter personell vokser og arbeidsledigheten går ned. Dette viser bemanningsbransjens statistikk for 2. kvartal som NHO Service legger fram i dag.

Revidert: Bekymret for tikkende uførebombe.11.5.2016 11:01Pressemelding

– Jeg er faktisk mer bekymret for de 140.000 personene med nedsatt arbeidsevne som står uten arbeidsrettede tilbud enn for de 85.000 ordinært arbeidsledige. Vel og bra at regjeringen og Stortinget kappes om å gjøre mest for å skape flere arbeidsplasser og redusere arbeidsledigheten, men vi står foran en tikkende uførebombe når man ikke satser på flere og bedre tilbud til dem som står langt fra arbeidslivet, sier Johan Martin Leikvoll direktør i NHO-foreningen Arbeid & Inkludering.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom