Institutt for samfunnsforskningInstitutt for samfunnsforskning

Fortsatt stor mannsdominans på toppen av næringslivet

Del

Kun 22 % av topplederne i de 200 største selskapene i Norge, er kvinner. Det er likevel en liten, men positiv utvikling fra 2014, viser ny utgave av CORE Topplederbarometer.

CORE Topplederbarometer #4.1

Menn skiftes ut med menn

Flere selskap har også fått en kvinnelig CEO (administrerende direktør) siden 2016, viser barometeret. I 2018 er 10 % av CEO-ene kvinner, en økning fra 7,5 % i 2016.

– Selv om andelen kvinnelige CEO-er går fremover, går det sakte. Barometeret viser at flertallet av har vært CEO i under fem år. Men til tross for store utskiftninger, er det bare 13 % kvinner som er rekruttert til CEO-stilling de siste fire årene, sier Sigtona Halrynjo, forsker ved CORE og Institutt for samfunnsforskning.

Kvinner har støttefunksjoner, menn har resultatansvar

Kvinner og menn har ulike type posisjoner i en toppledergruppe. Kvinnelige toppledere har i større grad stabsposisjoner og typiske støttefunksjoner, som HR og kommunikasjon, enn det mannlige toppledere har. Menn har oftere enn kvinner operative linjeposisjoner med resultatansvar.

  • I stabsposisjoner er det kjønnsbalanse (48 % kvinner og 52 % menn). 
  • I linjeposisjoner er mannsdominansen svært stor: Kun 16 % av de kvinnelige topplederne har linjeposisjon med resultatansvar.

– Barometeret viser at dersom man ønsker bedre kjønnsbalanse på toppen av næringslivet, må fokus rettes mot å øke andelen kvinner i linjeposisjoner. Det er her den store utfordringen ligger, forteller Halrynjo.

Flere gjør det bedre, men flere gjør det også dårligere

  • Av de 200 største selskapene i Norge, har 14 % av selskapene 40-60 % kvinner i toppledergruppen. Dette er en økning fra 11 prosent i 2016.

  • Av de 200 største selskapene i Norge, har 20 % av selskapene ingen kvinnelige toppledere, en økning fra 17,5 %. 

CORE Topplederbarometer viser også hvordan de største selskapene fordeler seg når det gjelder andel kvinnelige toppledere:

 Core topplederbarometer

CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning – har på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet laget CORE Topplederbarometer. Her kartlegger vi kjønnsfordelingen i de 200 største selskapene over tid.

Les mer og se CORE Topplederbarometer her.

Nøkkelord

Kontakter

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom