Virke

Fortsatt økende grensehandel

Del

Norske forbrukere brukte svimlende 14,5 milliarder kroner på grensehandel siste firekvartalsperiode. – At grensehandelen vokser med hele 5,8 prosent i løpet av det siste året, bekymrer oss kraftig, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

Totalt dro vi nordmenn på hele 7801 dagsturer til Sverige for å handle billig mat og drikke.

– Grensehandelen går direkte ut over tusenvis norske arbeidsplasser, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

– Bransjen har tilbudt politikerne en løsning som både påvirker det særnorske avgiftsnivået som lokker folk over grensen for å handle. Vår løsning gir i tillegg god miljøeffekt. Derfor er det overraskende at politikerne takker nei, men fortsetter å la grensehandelen vokse, fortsetter hun.

Bransjens forslag er å legge om grunnavgiften på drikkevareemballasje, til en materialavgift som gir incentiver til en mer miljøvennlig, ikke-fossil emballasje. - Dette påvirker prisforskjellen på typiske lokkevarer som drikke, samtidig som det fører til gode miljøløsninger, slår Størksen fast.

– Ved å avvise dette forslaget inrevidert nasjonalbudsjett, har regjeringen og støttepartiene takket nei til en gyllen mulighet som både reduserer grensehandelen, og dermed flyten av arbeidsplasser fra Norge til utlandet, i tillegg til miljøbelastningen fra drikkevare-emballasje. Det er både overraskende å skuffende at politikerne fortsatt lar grensehandelen vokse, avslutter Størksen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsensgate 90
0230 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 20 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.