Medietilsynet

Fortsatt nedgang i radiolytting for nasjonale kanaler – men økt oppslutning for NRK i januar

Del

Radiolyttingen på nasjonale kanaler falt i januar med tre minutter fra måneden før, viser lyttertall Medietilsynet presenterer i dag. NRK opplevde vekst i i sine lyttertall denne perioden.

I januar hadde NRK vekst både når det gjelder andelen daglig og ukentlig lytting og også i antall lytterminutter. Andelen daglig lytting økte fra 37,4 prosent i desember 2017 til 38,9 prosent i januar 2018, mens andelen ukentlig lytting økte fra 60,3 til 61,0 prosent. Lyttertiden økte fra 45 til 49 minutter. 

– NRK har gjennom 2017 hatt den største lytternedgangen. Vi tror en sentral årsak er at NRK slukket sine FM-sendinger før de kommersielle kanalene i flere regioner. Når det digitale radioskiftet nå er gjennomført, kan det se ut som om NRK vinner tilbake noen av lytterne som falt fra under slukkeprosessen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Fortsatt fall for nasjonale kanaler

Bauer Media opplever mindre justeringer siste måned, mens lyttertallene for P4 faller. Andelen daglig radiolytting for P4s del går ned fra 26,1 prosent i desember 2017 til 20,6 prosent i januar 2018.

 – Denne nedgangen har trolig sammenheng med at de kommersielle kanalene slukket sine FM-sendinger på Østlandet og i Troms og Finnmark i desember, sier Velsand.

Samlet sett fortsetter det generelle lytterfrafallet for nasjonale kanaler. Elleve lytterminutter er tapt siden januar 2017. Nedgangen siste måned er på tre minutter, fra 74 til 71 minutter. Andelen daglige lyttere er redusert med 10,9 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018. Andelen ukentlige lyttere er mer stabil. Her er lytterfrafallet på 1,8 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018.

Lytter ikke like ofte

– Når andelen daglige lyttere har større nedgang enn andelen ukentlige lyttere, betyr det at lytterne ikke hører like ofte på radio som før. En sannsynlig årsak er at en del ikke har erstattet alle FM-radioer de brukte tidligere. Det vil ta noe tid før radiolyttingen har stabilisert seg og vi kan se den reelle effekten av det digitale radioskiftet, sier Velsand.

De «tradisjonelle» kanalene økte sin daglige lytterandel fra 42,1 til 43,6 prosent sist måned sammenlignet med nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media.

Lyttertallene Medietilsynet presenterer i dag er utarbeidet av Kantar Media. Kvartalsvise lyttertall for lokalradio ble offentliggjort av Medietilsynet i januar.

HOVEDFUNN I PPM-LYTTERMÅLING FOR JANUAR 2018
  • Andelen daglige lyttere på nasjonale kanaler falt med 10,9 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018. Den siste måneden, fra desember 2017 til januar 2018, gikk andelen daglige lyttere ned fra 59,4 til 56,9 prosent, noe som utgjør 2,5 prosentpoeng.
  • Andelen ukentlige lyttere på nasjonale kanaler falt med 1,8 prosentpoeng fra januar 2017 til januar 2018. Den siste måneden, fra desember 2017 til januar 2018 gikk andelen ukentlige lyttere ned fra 85,1 til 81,4 prosent, noe som utgjør 3,7 prosentpoeng.
  • Fra desember til januar opplevde NRK lytterøkning, Bauer Media hadde forholdsvis stabile tall (unntatt andel ukentlige lyttere), mens P4 opplevde lytterfall
  • Lyttertiden på nasjonale kanaler gikk ned fra 82 minutter i januar 2017 til 71 minutter i januar 2018. Fra desember til januar var nedgangen på 3 minutter (fra 74 til 71 minutter)

Vedlagte dokumenter i pressemeldingen

Medietilsynet PPM-tall januar 2018 (PPM-lyttertall)
Radiotall 2017-2018 Kantar Media (Excel)
Medietilsynets rapport for Q4 (CATI-lyttertall)

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom