Mattilsynet

Fortsatt feil å finne i merkingen av melk og melkeprodukter

Del

I årets merkesjekk har Mattilsynet undersøkt 74 utvalgte melk- og melkeprodukter fra 23 virksomheter. Selv om de fleste merkefeilene er mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking.

Bildetekst: Av de 74 produktene melk- og melkeproduktene som Mattilsynet har undersøkt, var det mangelfull merking ved nesten halvparten. (Foto: Scanpix).
Bildetekst: Av de 74 produktene melk- og melkeproduktene som Mattilsynet har undersøkt, var det mangelfull merking ved nesten halvparten. (Foto: Scanpix).

Av de 74 produktene som ble undersøkt var det mangelfull merking ved 38 produkter, det vil si nesten halvparten av de produktene som ble plukket ut til merkesjekken. Mattilsynet fant flest feil i næringsdeklarasjonen (13 av 74 produkter), betegnelse på produktene (11 av 53 produkter), ingredienslisten (11 av 74 produkter) og god opplysningspraksis (8 av 74 produkter). Hos tre virksomheter ble det ikke funnet feil ved merkingen av produktene.

- Våre resultater viser at de fleste utvalgte virksomhetene i årets merkesjekk har mangelfull kjennskap til alle kravene i regelverket, noe som igjen gir utfordringer med å merke korrekt. Selv om ingen av feilene vi fant var alvorlige, er korrekt merking viktig for at forbrukerne skal få de opplysningene de har krav på slik at de kan gjøre velbegrunnede valg. Det er virksomhetens ansvar å sørge for korrekt merking etter næringsmiddellovgivningen, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført kampanjer – merkesjekker- for å undersøke om merkingen på dagligvarer som omsettes i norske butikker er i samsvar med krav i regelverket. Årets merkekampanje omfattet melk, syrnede melkedrikker, rømme, yoghurt, ost og iskrem. Det ble valgt produkter fra virksomheter der distribusjonen skjer nasjonalt, og via de fleste store dagligvarekjedene.

I valg av produkter ble det vektlagt å vurdere merkingen av hverdagsprodukter, spesielt der det brukes merking som går ut over de obligatoriske opplysningene. Produktene og virksomhetene som ble kontrollert var norske produsenter eller importører i Norge. I kampanjen har Mattilsynets inspektører sett på generelle krav som beskrivende betegnelse, ingrediensliste, mengdeangivelse, allergenmerking, samt at merkingen ikke skal være villedende. Dessuten er det sett på frivillig merking med påstander som for eksempel «lett».

-De vurderte produktene er en relativt liten del av antall produkter som finnes på markedet i samme kategori. Vi har valgt ut hverdagsprodukter som har stort salgsvolum. Vi er ikke kjent med at feilmerkingen har kunnet medføre helsefare for forbruker. Flere av feilene er mindre vesentlige, og skyldes blant annet at tidligere regelverk fortsatt benyttes, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

I Merkesjekken 2014 ble også melk- og melkeprodukter vurdert. Av 54 undersøkte produkter ble det den gangen funnet merkefeil ved 33 prosent av disse.

Kontakter

Bilder

Bildetekst: Av de 74 produktene melk- og melkeproduktene som Mattilsynet har undersøkt, var det mangelfull merking ved nesten halvparten. (Foto: Scanpix).
Bildetekst: Av de 74 produktene melk- og melkeproduktene som Mattilsynet har undersøkt, var det mangelfull merking ved nesten halvparten. (Foto: Scanpix).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom