Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Fortsatt fare for ukontrollert vannføring i Driva

Del

Det er fortsatt fare for at gjenværende vannmasser kan bryte gjennom snøskredet som demmer opp Driva. 35 boliger forblir evakuert og det er fortsatt stans i en skiferbedrift med 50 ansatte, etter beskjed fra politiet.

NVE har gravd en kanal gjennom snødemingen i Driva. Foto: NVE/Simon Oldani
NVE har gravd en kanal gjennom snødemingen i Driva. Foto: NVE/Simon Oldani

NVE gravde onsdag kveld en kanal på om lag 2 x 1 meter gjennom snødemningen i Driva, slik at noe av vannet nå renner gjennom på en kontrollert måte. Det er fortsatt store vannmasser som kan bryte gjennom demningen, slik at is og vannmasser føres ukontrollert nedover i elveløpet.

Skredet ligger ute i elva med et areal på 60 x 50 meter. Bak demningen ligger store skredmasser løst i elveløpet. Dette demmer opp om lag 180 000m2 vann. Vanntilsiget fra tirsdag kveld har rent ut.

NVE vil torsdag fortsette arbeidet med å øke vanngjennomstrømmingen gjennom snøskredet på en forsvarlig måte.

For å unngå farlige situasjoner i en vinterflom eller ved mye nedbør, må mest mulig av snøen og demningen i elveløpet fjernes i løpet av den nærmeste uken.

NVE vurderer fortløpende situasjonen, har godt samarbeid med politi på stedet. Politiet avgjør behovet for fortsatt evakuering.

Kontaktperson:

Regionsjef Kari Øvrelid, tlf 95 46 49 60

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Bilder

NVE har gravd en kanal gjennom snødemingen i Driva. Foto: NVE/Simon Oldani
NVE har gravd en kanal gjennom snødemingen i Driva. Foto: NVE/Simon Oldani
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom