Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningens museum fjernet fra statsbudsjettet

Del

I to år har Fortidsminneforeningens museumsdrift vært egen post i statsbudsjettet. For 2018 er hele støtten fjernet. Ikke én krone er satt av til driften og formidlingen på våre mange unike besøkseiendommer, blant dem åtte stavkirker. - På grensen til hva som er forsvarlig, sier styreleder Margrethe C. Stang.

Med 39 historiske eiendommer er Fortidsminneforeningen et av landets største friluftsmuseer, med totalt ca. 160.000 besøkende i året. Bildet viser Borgund stavkirke i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Fortidsminneforeningen
Med 39 historiske eiendommer er Fortidsminneforeningen et av landets største friluftsmuseer, med totalt ca. 160.000 besøkende i året. Bildet viser Borgund stavkirke i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Fortidsminneforeningen

Som egen post i statsbudsjettet har Fortidsminneforeningens museum unngått stenging av publikumseiendommer, og i stedet kunnet satse på å utvikle bedre besøksopplevelser og forvaltning. Når foreningens driftsstøtte nå er strøket fra budsjettet, legges hele ansvaret for å holde åpen noen av landets mest unike eiendommer igjen på skuldrene til våre frivillige.

Fortidsminneforeningen har forvaltet norsk kulturarv siden 1844 og tatt ansvar når det offentlige har manglet vilje eller evne til å gjøre det. Foreningens åtte stavkirker og resten av eiendommene drives først og fremst på idealisme og formidlingsglede, og guidene lønnes av inngangsbillettene. Dette er på grensen til hva som er forsvarlig. Frivilligheten er og skal fortsatt være bærebjelken i foreningens besøksdrift, men økende krav til sikkerhet, forvaltning og ikke minst kvaliteten på publikumsopplevelsene gjør at denne driften i større grad må profesjonaliseres.

Da Fortidsminneforeningens museum fikk midler over statsbudsjettene i 2016 (2 mill.) og 2017 (5 mill.) til styrking og videreutvikling av formidlingen på de mange besøkseiendommene, opplevdes dette som en verdsettelse av foreningens innsats. Tilskuddet har både styrket den faglige forvaltningen, skapt bedre besøksopplevelser og utløser enda mer frivillighet. Raderingen fra 2018-budsjettet er desto mer skuffende. Ikke én krone er satt av til foreningens drift av besøkseiendommene. Landets stavkirker og andre nasjonale skatter blir en salderingspost.

Foreningens frivillige har gjennom veldig mange år slitt med å holde driften gående og bygningene åpne, og det at driftstøtte til Fortidsminneforeningens museum kom inn som post i statsbudsjettet for 2016 og 2017 ga ny optimisme. Dersom denne nå bortfaller er det reell fare for at deler av besøks- og formidlingsvirksomheten bryter sammen. I tillegg vil vi måtte stanse igangsatte prosjekter som skal bedre forvaltningen og besøksopplevelsen på våre eiendommer ytterligere. Resultatet kan bli at norske og utenlandske besøkende i fremtiden vil møte stengte dører ved noen av landets flotteste attraksjoner.

Kontakter

Margrethe C. Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen
mobil: 976 77 206
epost: margrethestang4@gmail.com

Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen
mobil: 91 88 43 86
epost: ola@fortidsminneforeningen.no

Bilder

Med 39 historiske eiendommer er Fortidsminneforeningen et av landets største friluftsmuseer, med totalt ca. 160.000 besøkende i året. Bildet viser Borgund stavkirke i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Fortidsminneforeningen
Med 39 historiske eiendommer er Fortidsminneforeningen et av landets største friluftsmuseer, med totalt ca. 160.000 besøkende i året. Bildet viser Borgund stavkirke i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Fortidsminneforeningen
Last ned bilde
Margrethe C. Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen. Foto: Fortidsminneforeningen
Margrethe C. Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen. Foto: Fortidsminneforeningen
Last ned bilde

Lenker

Om Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen
Fortidsminneforeningen
Dronningens gt. 11
0152 Oslo

http://www.fortidsminneforeningen.no

Ideell medlemsforening med formål å ta vare på kulturminner og formidle kunnskap om disse. Foreningen er eier av 39 eiendommer, hvorav åtte stavkirker.