Forsvarsdebatt på Andøya - Langtidsplanen og forsvaret i nord

Del

Foreningen Bevar Andøya flystasjon (BAF) inviterer til forsvarsdebatt på Andenes / Andøya fredag 23.06.2017 klokken 16.30 til 18.30. Debattleder: Christian Borch

Foto: Roy Samuelsen
Foto: Roy Samuelsen

Langtidsplanen for forsvaret (LTP), som ble vedtatt i Stortinget med flertall av Høyre, Frp og AP 15. november 2016, har vidtrekkende konsekvenser for forsvaret i Nord-Norge og flere lokalsamfunn. Utfordringene er store og vi vil sette fokus på og debattere problemstillinger og løsninger med ett tverrpolitisk og faglig debattpanel. Alle politiske partier, Andøy Kommune, Målselv kommune, Fagforeningene, Forsvarsdepartementet og andre interessante personer blir invitert, hvorav flere tidlig har meldt sin deltagelse.

Den samme helgen feirer 333 "Orion" skvadronen 75 år og Andøya Flystasjon 60 år med blant annet et stort flyshow lørdag 24. juni.

Hilde Flobergseter, Leder for BAF, sier "Forsvaret i Nord og overvåkningen av Nord-områdene er meget viktig, likeså effekten av LTP på de som bor og tjenestegjør der. Det er skapt mange utfordringer og spørsmål som bør debatteres i Stortingsvalgåret 2017. Jeg er glad over at vår invitasjon har blitt så vel mottatt, og spesielt at mange fremtredende politikere umiddelbart har takket ja. Vi ser frem til en spennende og innholdsrik debatt ledet av Christian Borch.”

Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen. Påmelding er ikke nødvendig.


Debattdeltakere vil blant andre inkludere:
Trygve S. Vedum              Partileder Senterpartiet
Trine Skei Grande            Partileder Venstre
Dagrunn Eriksen              Nestleder Kristelig Folkeparti
Torgeir Knag Fylkesnes  Sosialistisk Venstreparti, Stortingsrepresentant Troms
Torbjørn Bongo                 Leder Norges Offisersforbund

Kontakter:
Hilde Flobergseter                      Leder BAF, mobil 97961172
Kristian Leerstang Sørensen   Ansvarlig deltakelse debatt, mobil 97570967
Tommy Larsen                            Ansvarlig praktisk Idrettshallen Andenes, mobil 90591263

Program:
Sted: Idrettshallen, Andenes
16.30 til 17.00: Innledende Tale
17.00 til 18.30: Debatt

Om foreningen Bevar Andøya Flystasjon:
BAF har som formål å arbeide for å bevare Andøya flystasjon som vår maritime overvåkningsbase, også etter at flytypen P-3 Orion utfases og P-8 Poseidon blir tatt i bruk. Dette for vi mener det er det beste for Norge og NATO, både militærfaglig, økonomisk og samfunnsmessig.

BAF mener at tallgrunnlaget og utredningen som førte til vedtaket om nedleggelsen av Andøya Flystasjon inneholder vesentlige feil og krever at Regjeringen og Forsvarsdepartementet legger alle kortene på bordet til gjennomsyn og iverksetter ekstern kvalitetssikring av avgjørelsen.

Facebooksiden " Bevar Andøya Flystasjon" har over 26000 medlemmer fra hele landet. Andøy Kommune har 4890 innbyggere, hvorav 2718 bor på Andenes og ca 350 ansatte blir direkte berørt på Andøya militære Flystasjon. Det medfører at kommunen kan miste ca 1000 innbyggere pga av denne vedtatte nedleggelsen.

Facebook
www.bevarandoy.no

Om Christian Borch:
Christian Borch er forfatter og journalist. Han var utenriksmedarbeider i NRK fra 1978 til han gikk av i juni 2014. Han dekket NATO, EU og europeisk sikkerhetspolitikk i 20 år, før han ble fast nyhetsanker i Dagsrevyen i 2000. De siste fire årene var han nyhetsanker i Urix. Han har også vært programleder for tre av NRKs stor innsamlingsaksjoner, og i flere perioder fungert som sjef for Utenriksredaksjonen. Han var i en årrekke stringer for CNN og BBC. Borch var medlem av Regjeringens Nedrustningsutvalg i ti år, og har sittet i en rekke andre offentlige råd og utvalg. Han er utdannet ved London School of Economics og har gjennomgått Hovedkurset ved Forsvarets Høyskole. Borch har mottatt en rekke priser, bl.a. Gullruten som Norges Beste Nyhetsanker. Han er en mye brukt foreleser og foredragsholder, og har skrevet tretten bøker. Borch har en fast personlig blogg på CappelenDamms hjemmesider, og utgir podcasten DuVerden med to kolleger.

Bilder

Foto: Roy Samuelsen
Foto: Roy Samuelsen
Last ned bilde

Om Bevar Andøya flystasjon

Bevar Andøya flystasjon
Bevar Andøya flystasjon
co/Fr. Nansensgt 113
8480 Andenes

http://www.bevarandoy.no