Forsvarsbygg

Forsvarsbygg rydder uansett

Del

Innen 2023 flytter Forsvaret fra Kjeller flyplass og Forsvarsbygg skal selge området. På Kjeller, i Lillestrøm, skal Forsvarsbygg selge en av østlandsområdets best plasserte og største utviklingstomter. Men først skal Forsvarsbygg miljørydde en million kvadratmeter. Arbeidet skjer i dialog med Skedsmo kommune og miljøvernmyndighetene.

- Vi skal sørge for å rydde opp i all forurensing slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø, sier Henriksen i Forsvarsbygg (i midten). Her avbildet med blant annet prosjektleder Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg (til høyre) mens det pågår søk med avansert metalldetektor på Kjeller flyplass.
- Vi skal sørge for å rydde opp i all forurensing slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø, sier Henriksen i Forsvarsbygg (i midten). Her avbildet med blant annet prosjektleder Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg (til høyre) mens det pågår søk med avansert metalldetektor på Kjeller flyplass.

Kjeller har vært operativ flyplass i over 100 år. Forsvarsbygg har dermed gjennomført en innledende kartlegging av miljøsituasjonen på Kjeller-området.

- Og som forventet, påviste vi forurensning på området.Vi skal derfor gjennomføre omfattende miljøundersøkelser i 2018 og 2019, sier delprosjektleder Pål S. Henriksen i Forsvarsbygg.

Åpenhet om hva miljøundersøkelsene viser

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Straks etter at kartleggingen og tiltaksplan er utarbeidet, vil Miljøoppryddingen starte.

- Vi ønsker å gi innsyn i vårt miljøarbeid på Kjeller. Derfor vil vi kommunisere funnene vi også gjør fremover til kommunen og media, sier Henriksen.

Skal sørge for å rydde

Forsvarsbygg samarbeider tett med Skedsmo kommune om fremtidig arealformål på Kjeller frem mot 2023.

- Vi skal sørge for å rydde opp i all forurensing slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø, sier Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg.    

Bruker erfaring fra skytefelt

Forsvarsbygg har lang erfaring i å rydde forurenset grunn og å ta ansvar for natur- og miljø. Blant annet fra prosjektet «Ny by og ny lufthavn» i Bodø og store skytefelt, som på Dovre. Samme fremgangsmåte skal brukes på Kjeller.

- I Bodø gjorde vi en storstilt miljøkartlegging, både på land og i sjø, av miljøgifter som eventuelt må fjernes. Arbeidet på Bodø er gjennomført i dialog med miljøvernmyndighetene, Avinor, Forsvaret og Bodø kommune. På Hjerkinn skytefelt på Dovre gjennomfører vi norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt. Denne erfaringen vil vi anvende på Kjeller, sier Henriksen.

Miljøekspertise

Tidligere Hjerkinn skytefelt på Dovre er et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. Prosjektet pågår over 15 år. Når det er ferdig om tre år, har Forsvarsbygg omskapt Sør-Norges største og mest brukte militære skytefelt til en flott nasjonalpark. Mennesker og dyr kan trygt ferdes i et renere miljø.

- Vår spesialkompetanse på miljø kommer Kjeller til gode. Vi skal rydde området på en ansvarsfull måte. Og i tett dialog med miljømyndighetene og kommunen. Da kan området trygt brukes til andre formål, sier Lund.

Les mer om vårt arbeid på Kjeller

Les mer om Kjeller på Forsvarsbyggs hjemmesider: https://www.forsvarsbygg.no/no/radgivingstjenester/avhending/kjeller/

Les miljørapportene: https://www.forsvarsbygg.no/no/radgivingstjenester/avhending/kjeller/miljoet-pa-flyplassen/

Kontakt oss

For mer informasjon om miljøarbeidet på Kjeller, kontakt: Delprosjektleder Pål S. Henriksen i Forsvarsbygg på epost: Pal.Henriksen@forsvarsbygg.no tlf: 928 23 292

Ved andre spørsmål om salg av Kjeller, kontakt:

Prosjektleder Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg på epost: Therese.Frivag.Lund@forsvarsbygg.no tlf: 472 76 056

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

- Vi skal sørge for å rydde opp i all forurensing slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø, sier Henriksen i Forsvarsbygg (i midten). Her avbildet med blant annet prosjektleder Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg (til høyre) mens det pågår søk med avansert metalldetektor på Kjeller flyplass.
- Vi skal sørge for å rydde opp i all forurensing slik at Skedsmo kommune kan realisere sine visjoner om fremtidsbyen Kjeller i et trygt bomiljø, sier Henriksen i Forsvarsbygg (i midten). Her avbildet med blant annet prosjektleder Therese Frivåg Lund i Forsvarsbygg (til høyre) mens det pågår søk med avansert metalldetektor på Kjeller flyplass.
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.