Forsvarsbygg

Forsvarsbygg ferdigstilte 39 byggeprosjekter for Forsvaret i 2015

Del

Blant disse finner man forsvarssektorens første nullenergibygg på Haakonsvern, et nytt kontorbygg for Cyberforsvaret på Jørstadmoen utenfor Lillehammer og nye befalsforlegninger på Sørreisa.

Nullenergibygget på Haakonsvern som ble ferdigstilt av Forsvarsbygg i 2015 er etter alt å dømme det mest energieffektive nye kontorbygget som er bygget i Norge til nå.
Nullenergibygget på Haakonsvern som ble ferdigstilt av Forsvarsbygg i 2015 er etter alt å dømme det mest energieffektive nye kontorbygget som er bygget i Norge til nå.

I tillegg til stor byggeaktivitet, var 2015 preget av et omfattende effektiviserings- og forbedringsarbeid.

– Forsvarsbygg står, som resten av forsvarssektoren, foran en betydelig omstilling for å løse sitt oppdrag, men det er ikke tvil om at vi er godt rustet til å løse oppgaven som forsvarssektorens eiendomsekspert også i framtiden, sier Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

På nettsidene våre finner du en oppsummering av året 2015 i Forsvarsbygg
 

De store tallene for 2015

Gjennom 1581 årsverk forvaltet Forsvarsbygg 12 407 bygg og anlegg over hele landet. Det ble investert 2,5 milliarder kroner, og 39 byggeprosjekter ble ferdigstilt. Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 7 milliarder, er Forsvarsbygg fortsatt landets største offentlige eiendomsaktør.

I front på miljø

I Forsvarsbygg er det grønne skiftet en realitet. I 2015 har vi spart 90 GWh gjennom energieffektivisering i eksisterende bygg. Dette tilsvarer energiforbruket til en norsk gjennomsnittskommune.

Publikumsrekord på festningene

3,3 millioner mennesker besøkte en av Forsvarsbyggs festninger i 2015. Dette er et rekordhøyt besøkstall, og en økning på 700 000 fra 2014.  

Tilbakeførte 154 millioner til forsvarssektoren

Forsvarsbygg avhendet totalt 37 076 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2015. Det ble solgt forsvarseiendom for 231 millioner kroner.

Siden 2001 har Forsvarsbygg solgt forsvarseiendom for 6,5milliarder kroner. Dette har resultert i en tilbakeføring av midler til forsvarssektoren på 3,5 milliarder kroner. 2,9 millioner kvadratmeter bygningsmasse er avhendet siden 2001.

Drift

Forsvarsbyggs totale driftskostnader var 7,1 milliarder kroner. Vare- og tjenestekjøp utgjorde 63 prosent av dette. 

Økende salg av rådgivning

Forsvarsbygg solgte 138 717 rådgivningstimer innen sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Av disse ble det solgt 22 960 rådgivningstimer til virksomheter utenfor forsvarssektoren. Dette er en økning med 5,9 prosent fra året før.

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig på telefonnummer 47 7777 47 hver dag fra 07.00-19.00

Bilder

Nullenergibygget på Haakonsvern som ble ferdigstilt av Forsvarsbygg i 2015 er etter alt å dømme det mest energieffektive nye kontorbygget som er bygget i Norge til nå.
Nullenergibygget på Haakonsvern som ble ferdigstilt av Forsvarsbygg i 2015 er etter alt å dømme det mest energieffektive nye kontorbygget som er bygget i Norge til nå.
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom