Forsvarsbygg

Forsvarsboliger i Brekstad sentrum

Del

Forsvarsbygg kjøper to tomter av Ørland kommune i Brekstad sentrum til utvikling av boliger for ansatte i Forsvaret. Forsvarsbygg har lagt planer for å utvikle og bebygge tomtene i løpet av en fireårsperiode. Tomtene er Brekstad gård Vestre og deler av Meieritomta.

Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase (Foto: Erik Norrud)
Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase (Foto: Erik Norrud)

- Dette skal være boliger/leiligheter for forsvarsansatte. Forsvarsbyggs oppdrag er å skaffe til veie 100-200 boliger. Planen er å gjøre dette gjennom et OPS/leasing-opplegg. På boligsiden er dette nytt i Forsvarsbygg-sammenheng. Vår vurdering er at boligene bør ligge nær basen, sentralt i Brekstad, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

OPS (Offentlig-privat-samarbeid) innebærer at et privat selskap står for finansiering, prosjektering, utbygging, drift- og vedlikehold av et bygg, i et bestemt antall år. Forsvarsbygg vil nå fortsette arbeidet med å få utviklet boligprosjekter på de to tomtene, og det legges opp til en anbudskonkurranse 1. halvår 2018. Da det er prosjekter på to separate tomter, vil det være ulike fremdriftsplaner. OPS-prosjektet må sees i sammenheng med utviklingen av Ørland flystasjon, der det forventes en betydelig økning i antall årsverk og tilflytting til kommunen.

- Ørland kommune har jobbet aktivt for at Forsvarsbygg skal velge å etablere forsvarsboliger i sentrum av kystbyen Brekstad. OPS-løsninger er et sentralt virkemiddel i dette og ønskes velkommen av kommune og næringsliv. Dette er helt i tråd med sentrumsplanen for Brekstad, og betyr en utvikling som vil få yngre mennesker, både med og uten familie, til å bosette seg i sentrum, sier ordfører Tom Myrvold i Ørland.

Gjennom prosjektet skal Forsvarsbygg sørge for at det etableres tilstrekkelig antall boliger til personell tilknyttet Forsvaret / Ørland flystasjon slik at dette bidrar til nasjonal styrkeproduksjon og fredstidsoperasjoner. Ikke minst er det viktig for å kunne tilby personell tidsriktige og gode boforhold, som bidrar til at flere vil etablere seg på Ørland.

- 132 Luftving ser positivt på at det nå vil utvikles forsvarsboliger i sentrum av Brekstad. Dette vil være positivt for rekrutteringen av forsvarsansatte til Ørland, og vil gi et godt tilskudd til fornyingen av boligtilbudet til våre ansatte, sier oberst Hans Ole Sandnes, sjef 132 luftving.

For spørsmål, vennligst kontakt Forsvarsbygg ved: Olaf Dobloug, tlf.: 906 97 510

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase (Foto: Erik Norrud)
Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase (Foto: Erik Norrud)
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom