Førstestatsadvokat Morten Eriksen tildeles Skatterevisorenes Forenings Hederstegn

Del

Morten Eriksen har gjennom et langt yrkesliv arbeidet mot økonomisk kriminalitet og spesielt skatte og avgifts kriminalitet. Skatterevisorene ønsker å hedre han med å tildele han vår høyeste utmerkelse - vårt hederstegn

Morten Eriksen har vært en uredd forkjemper for lov og rett på området Økonomisk kriminalitet. I rettsalen har han tatt inn saker av stor kompleksitet, av stor prinsipiell betydning og av høy vanskelighet rent juridisk. Han har ikke vært redd for at rettsalen ikke skal være objektiv eller mangle kompetanse. Han har hatt langsiktighet og forståelse for hvordan kriminalsaker kan møte sterk friksjon både i systemene og i samfunnet rundt oss. Skattesaker kan ta uhyggelig lang tid, skatterett er et lite presist fag og strafferett stiller meget strenge krav til bevis – alt dette har Eriksen forfektet, erfart og levd med.

Skatterevisorenes Forening ønsker på denne måten å hedre Morten Eriksen ved å tildele han vårt hederstegn på Quality Grand Hotel Kongsberg den 28. september på kvelden. Han vil holde et foredrag på vårt fagseminar samme dag; etter lunch - ca. klokken 13:00

Dersom pressen ønsker å være tilsted på foredraget, kan man ta kontakt med vår Informasjonsleder Marie Stavrum på telefon: 917 43 395 eller mail marie.stavrum@skatterevisor.no

Med hilsen

Øivind Eriksen

Leder

Skatterevisorenes Forening

Telefon 951 41 614

Nøkkelord

Kontakter

Øivind Eriksen - leder - 95141614
Marie Stavrum - Informsjonsleder - 91743395

Lenker

Om Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forening
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

http://www.skatterevisor.no

Skatterevisorenes Forening organiserer Skatteetatens kompetansemiljø innenfor kontroll av skatter og avgifter, og har siden foreningen ble etablert i 1939 arbeidet for en moderne og effektiv kontroll av disse.

Følg saker fra Skatterevisorenes Forening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatterevisorenes Forening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.