Nærings- og fiskeridepartementet

Første toppledermøte om digitalisering

Del

Næringsministeren holdt mandag sitt første møte med toppledere i industrien om digitalisering.

Det nyopprettede forumet skal utveksle erfaringer og drøfte hvordan norsk industri best kan utnytte mulighetene og takle utfordringene som digital teknologi fører med seg.

- Selv om mange bedrifter gjør en stor jobb i å automatisere og digitalisere, er det også mange som peker på at de mangler kompetanse og en strategi for å takle utfordringene. Topplederne har mye erfaring og kunnskap om digitalisering i industrien som i liten grad er offentlig. Målet er derfor å spre denne kunnskapen til hele industrien, sier næringsminister Monica Mæland. 

Det var i industrimeldingen at regjeringen varslet et nytt topplederforum for digitalisering i industrien. I meldingen står det at regjeringens visjon er at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon.

- Skal vi få til omstilling i retning av mer avansert produksjon basert på norske fortrinn, må vi sørge for at bredden av norsk industri tar nødvendige grep. Vi må bidra til at arbeiderne har rett kompetanse og at myndighetenes virkemidler treffer, sier næringsminister Monica Mæland.

Digitaliseringsforumet er inspirert av det tyske "Plattform Industrie 4.0." og samler myndigheter, toppledere i industrien, kunnskapsmiljøer og partene i arbeidslivet.

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF er blant de faste møtedeltakerne i forumet.

- Teknologiutviklingen som pågår nå, endrer sentrale forutsetninger for avansert industriell utvikling og produksjon. Situasjonen gir nye industrielle muligheter i et høykostnadsland som Norge. Vi har en sterk kompetansebase, tar tidlig i bruk ny teknologi og har en samarbeidsmodell som fremmer innovasjon, forbedring og omstilling, sier hun.

Det er også Lars Stenerud, administrerende direktør i Plasto. Han peker på at "industri 4.0" gjør det mulig å koble forskjellige teknologier på nye måter.

- Dermed kan vi utvikle nye bærekraftige produkter, produksjonsprosesser og forretningsmodeller i en verden som endres raskt. Dette krever stor evne til kontinuerlig tilpasning og utvikling, noe som kan være særlig krevende for mindre virksomheter. Ved å drøfte felles problemstillinger, dele erfaringer og synliggjøre sentrale sammenhenger, fortrinn og barrierer, kan forumet gi et viktig løft for norsk industri, sier han.  

Forumet vil møtes regelmessig framover og består i tillegg til næringsministeren av:

 • Alexandra Bech Gjørv, adm. dir. Sintef
 • Gunnar Bovim, rektor NTNU
 • Stein Lier-Hansen, adm. dir. Norsk Industri
 • Jørn Eggum, leder Fellesforbundet
 • Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro
 • Ann-Christin Andersen, daglig leder TecnhipFMC Norge
 • Lars Stenerud, adm. dir. Plasto
 • Anne Marit Panengstuen, adm. dir. Siemens Norge
 • Olav Tronrud, adm. dir. Tronrud Engineering
 • Morten Brandtzæg, konsernsjef Nammo
 • Håvard Sætre, adm. dir. Optimar
 • Elisabeth Grieg, styreleder Grieg Star
 • Mikael Makinen, president Rolls-Royce Marine

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom