Nærings- og fiskeridepartementet

Første kartlegging av datasenternæringen

Del

Som oppfølging av regjeringens strategi for datasenternæringen, har regjeringen bedt Statistisk sentralbyrå lage en kartlegging.

SSB har sammenstilt data for å få bedre oversikt over størrelsen på datasenternæringen i Norge. Kartleggingen viser at det har vært vekst i næringen i alle årene vi har statistikk fra.

– Datasenternæringen kan bli en viktig næring for Norge i fremtiden, og tallene viser at vi har et solid fundament å bygge videre på. Datasenternæringen bidrar til økt verdiskaping , sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Datasenternæringen har hatt sterk vekst 

Kartleggingen fra SSB beskriver verdiskaping, investeringer og sysselsetting i datasenternæringen over en periode på syv år – fra 2010 til 2016. Datasenternæringen har hatt sterk vekst i løpet av disse årene. Samlet verdiskaping var i 2010 på 372 millioner kroner, justert for prisstigning. I 2016 hadde dette tallet økt til 749 millioner kroner, noe som vil si at næringen har mer enn doblet verdiskapingen i løpet av de syv årene det finnes tilgjengelig statistikk fra. Bare fra 2015 til 2016 var veksten i verdiskaping på 19 prosent.

Datasenternæringens samlede investeringer var i 2016 på 288 millioner kroner, justert for prisstigning. Dette er 40 prosent høyere enn beløpet for investeringer i 2010. Investeringene i næringen har variert i løpet av perioden, fra 83 millioner kroner i 2011 til 694 millioner kroner i 2014. Investeringene i 2014 tilsvarer en økning på 238 prosent fra 2010.

Antall sysselsatte i datasenternæringen har økt hvert år. Veksten i antall sysselsatte var 13 prosent fra 2010 til 2011 og har siden vært jevnt positiv, med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 6 prosent fra 2012 til 2016. I 2010 var antall sysselsatte 375 personer, mens dette antallet hadde vokst til 557 i 2016. Det tilsvarer en økning på 49 prosent. 

Les mer: Datasentre - et område i vekst (SSB.no)

Kontakter

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom