Innovasjon Norge

Forslaget til statsbudsjett gir grunnlag for økt nyskaping og vekst i næringslivet

Del

- Dette budsjettforslaget styrker våre muligheter til å gi lån og garantier til næringslivet med 11 prosent i 2019, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. De siste fem årene har Nærings- og fiskeridepartementet økt bevilgningene til Innovasjon Norge med nesten 50 prosent, fra 1,5 til 2,3 milliarder kroner.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Innovasjon Norge.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Innovasjon Norge.

- Dette budsjettforslaget styrker våre muligheter til å gi lån og garantier til næringslivet med 11 prosent i 2019, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. De siste fem årene har Nærings- og fiskeridepartementet økt bevilgningene til Innovasjon Norge med nesten 50 prosent, fra 1,5 til 2,3 milliarder kroner.

Blant hovedpunktene i budsjettforslaget for neste år er at rammene for landsdekkende innovasjonslån øker med 300 millioner kroner, fra 0,9 til 1,2 milliarder. I tillegg kommer nye landsdekkende garantier med en økning fra 80 til 160 millioner. Dette styrker Innovasjon Norges muligheter til å støtte bedrifter med innovative prosjekter og å bidra til omstillingen av næringslivet.

- Vi har fått gjennomslag for en rekke av våre budsjettforslag de siste årene, sier Krohn Traaseth. – Regjeringen lytter godt til innspillene vi fanger opp fra små og store bedrifter over hele landet, og de ser effektene av arbeidet som leveres.

Samarbeid, eksport og grønne løsninger

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører og styrker satsningen på innovasjon i næringslivet for 2019. 

Markedsføringen av Norge som reisemål er uendret fra i fjor, med 232 millioner kroner.

Regjeringen ønsker å bygge ut det digitale utstillingsvinduet for nye, grønne løsninger, The Explorer, som ble lansert på Innovasjonstalen i år, med en økning på 10 millioner kroner.

Regjeringen fortsetter å satse på programmet for næringsklynger, og viderefører satsningen på samme høye nivå som i fjor.

Landbruks- og matdepartementet styrker Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket med 11 millioner.

Miljøteknologiordningen foreslås økt med 16 millioner i 2019, til i alt 581 millioner.

Samferdselsdepartementet ønsker å styrke innovasjonsarbeidet innenfor transport, og øker Pilot T med 10 millioner kroner. Innovasjon Norge samarbeider med Norges Forskningsråd om ordningen som i 2019 vil være på om lag 40 millioner kroner.

Oppdraget fra Kulturdepartementet fortsetter på samme nivå, med 32 millioner kroner, det samme gjør oppdraget fra Kunnskapsdepartementet, med 27 millioner kroner.

Sterk satsing på offentlig-privat innovasjon
Innovasjon Norge får et nytt oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet rettet mot innovativt samarbeid mellom bedrifter og kommuner. Det er satt av 24 millioner kroner til dette arbeidet i 2019. Det betyr at Næringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet samarbeider om denne ordningen.

- Dette budsjettforslaget motiverer oss som står på innovasjonspost for norsk industri og næringsliv, sier Anita Krohn Traaseth. - Vi ser fram til et femte år på rad med styrket mandat og tillit.

For mer informasjon kontakt:

Kjetil Svorkmo Bergmann, spesialrådgiver kommunikasjon. Tel. 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Innovasjon Norge.
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Foto: Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom