Forskerforbundet

Forskerforbundets første kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016.

Del

- Dette er et godt kunnskapsbudsjett, men grunnbevilgningene til institusjonene prioriteres ikke høyt nok, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling med 2,1 mrd kroner i 2016 (4,1 % i realvekst), men Forskerforbundet ser likevel behov for en forsterket innsats på noen enkeltområder.

- Regjeringen bruker trolig mer enn noen gang på forskning og høyere utdanning, men de fleste institusjonene kommer likevel til å oppleve mindre forutsigbarhet fordi stadig mer av finansieringen er knyttet til tidsavgrensede prosjekter. Det betyr at det blir vanskeligere for disse å tilby forskerne fast jobb, dyrke fram gode forskningsmiljøer og investere i kvalitet i utdanningene, sier Aaslestad.

Umulig effektiviseringskutt

Regjeringen krever effektivisering på 0,5 prosent i universitets- og høyskolesektoren oginstituttsektoren, og har lagt det inn som kutt i grunnbevilgningene.

– Hvor skal disse pengene tas fra? Sektoren har et stort investeringsbehov, blant annet som følge av slitte bygninger, storstilte sammenslåinger og behov for oppdatert forskningsutstyr. Regjeringen burde heller rettet innsatsen mot å fjerne tidstyver, blant annet ved forenkle rapporteringssystemer og øke investeringene i IKT-systemer, sier Aaslestad.

Fornøyd med omstillingsmidler

Regjeringa foreslår å bevilge 175 mill kroner til strukturarbeidet og sammenslåingsprosessen i akademia i 2016. Det er 100 millioner kroner mer enn i 2015.

- Det er det vi ba om, så det er vi veldig fornøyd med. Sammenslåingene har en kostnad og derfor er dette en viktig prioritering, sier Aaslestad.

Forskerforbundets oppfordrer Stortinget til å styrke grunnbevilgningene ved å:

-         Styrke forskningsfinanseringen ved at ordningen med resultatbasert omfordeling (RBO) økes med 100 mill kroner.

-         Hev grunnbevilgningene til forskningsinstituttene til minst 20 % for å sikre instituttene like vilkår som andre europeiske institutter innen EUs konkurransearena og for å sikre forskerne tid til faglig utvikling.

-         Avvise kunnskapskuttet på 0,5 prosent i grunnbevilgningene til sektoren.

-         Reduser den resultatbaserte delen av utdanningskomponenten fra 40 % til 20 %, slik at 80 % av midlene utbetales når studentene tas opp og 20 % etter to år.

Kontakter

Om Forskerforbundet

Forskerforbundet
Forskerforbundet
Tullins gate 2
Oslo

21 02 34 00https://www.forskerforbundet.no

Forskerforbundet er med 21 500 medlemmer landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Vi organiserer kunnskapsarbeidere både i offentlig og privat sektor. Det naturlige valg for deg som arbeider med forskning, undervisning, formidling og administrasjon av kunnskap.

Følg saker fra Forskerforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskerforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskerforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom