ManpowerGroup

Forsiktig optimisme blant norske arbeidsgivere: ManpowerGroups Arbeidsmarkedsbarometer 1Q 2017

Del

Optimismen blant norske arbeidsgivere er stabil. For femte kvartal på rad venter norske arbeidsgivere moderate ansettelsesaktiviteter i første kvartal 2017, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer rapporterer norske arbeidsgivere sesongjusterte nettoansettelser på pluss 3 prosent for første kvartal 2017. Sammenlignet med fjerde kvartal 2016 har utsiktene bedret seg i fem sektorer og tre regioner.

– Undersøkelsen viser at i nøkkelsektorer, som olje og gass, industri og handel og service, er ansettelsesutsiktene på vei opp til sine langsiktige gjennomsnitt. Selv om de rapporterte ansettelsesutsiktene er forsiktige, signaliserer det en sterkere optimisme blant arbeidsgivere, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Trenden ser ut til å snu for industri

Industrisektoren viser positive ansettelsesutsikter for første gang på seks kvartaler. Fem kvartaler med negative bemanningsutsiktene bunnet ut i tredje kvartal 2016. Da var også SSBs konjunkturbarometer for industrien på sitt laveste. Arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2017 indikerer et løft for industrisektoren.

– Fallet i sysselsetting er bremset, og utviklingen ser nå ut til å snu i industrisektoren, sier Brath.

Ingen negative sektorer

Av de ni sektorene som inngår i undersøkelsen, er de sterkeste ansettelsesutsiktene i sektorene Finans- og næringslivstjenester og handel og service. De rapporterer henholdsvis +8 % og +7 % nettoansettelser. Ansettelsesutsiktene i Finans- og næringslivstjenester er 5 prosentpoeng sterkere enn forrige kvartal, og forventningene har vært tiltakende i tre sammenhengende kvartaler.

To sektorer sliter, med netto ansettelsesutsikter på 0 %. I jordbruk, skogbruk og fiske rapporterer arbeidsgivere en økning på 3 prosentpoeng fra forrige kvartal, men en nedgang på 6 prosentpoeng fra samme tid i fjor. Arbeidsgivere innen elektrisitet-, gass- og vannforsyning har den høyeste andelen som melder uforandret ansettelsesbehov, hvor 94 % rapporterer ingen endringer i første kvartal 2017. Ansettelsesplanene er dermed redusert med henholdsvis 3 og 7 prosentpoeng siden 4Q 2016 og 1Q 2016.

Store og mikroselskaper rapporterer sterkest utsikter

Selskaper i alle størrelser venter ansettelsesvekst i første kvartal 2017. De største og minste bedriftene har høyest forhåpninger om nyansettelser, med +4 % nettoansettelser. Små- og mellomstore bedrifter har mer forsiktige ansettelsesplaner, med utsikter på +2 %.

– I fjerde kvartal 2016 var arbeidsgivere i offentlig sektor mest optimistiske. For første kvartal 2017 er det de største selskapene og arbeidsgiverne i privat sektor som er mest optimistiske. Det er gode nyheter for arbeidsmarkedet som helhet, siden de er toneangivende for utviklingen i hele arbeidsmarkedet, sier Brath.

 

Sør- og Vestlandet fortsatt mest positive region

Regionen med de mest positive bemanningsutsiktene er Sør- og Vestlandet, med ventede +6  % nettoansettelser. Til tross for en nedgang i ansettelsesutsiktene på 4 prosentpoeng siden forrige kvartal og i fjor på samme tid. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet rapporterte høyere ansettelsesbehov enn resten av landet hele fjoråret, og lå i gjennomsnitt fem prosentpoeng over landsgjennomsnittet i 2016.

– Denne utviklingen fortsetter inn i 2017. Regionen henter seg inn igjen etter nedgangen i oljesektoren. Dette er gode nyheter for jobbsøkere i Sør- og Vest-Norge, og indikerer at de motsykliske tiltakene fra regjeringen har en viss effekt, sier Brath.

Arbeidsgivere i Nord-Norge rapporterer de svakeste regionale utsiktene. Med -2 % er Arbeidsmarkedsbarometeret for Nord-Norge stabilt siden sist kvartal, men er ned 7 prosentpoeng siden i fjor på samme tid. Det fortsetter en negativ trend i landsdelen, hvor ansettelsesutsiktene har falt gradvis de siste fem årene.

For alle resultatene: http://manpowergroup.com/meos

For ytterligere informasjon: 

Sven Fossum, informasjonssjef ManpowerGroup Norge

Telefon: +47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 752 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, nedbemanne eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal.

Undersøkelsen er en av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser, med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervjuer med et representativt utvalg bestående av 752 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og territorier. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter eller nettoansettelser.

http://manpowergroup.com/meos

Sven Fossum, Informasjonssjef ManpowerGroup Norway

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Nøkkelord

Kontakter

Sven Fossum
Informasjonssjef i ManpowerGroup Norge
Telefon: 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Bilder

Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Last ned bilde
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Last ned bilde
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

http://www.manpowergroup.no

ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under  varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, Right Management og Workshop Bemanning. 

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 752 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, nedbemanne eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal.

Undersøkelsen er en av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser, med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervjuer med et representativt utvalg bestående av 752 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og territorier. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter eller nettoansettelser.

Følg saker fra ManpowerGroup

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ManpowerGroup på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ManpowerGroup