Codan Forsikring

Forsikring i forbindelse med flom

Del

Alle som er flomutsatt, har en plikt til å begrense eller avverge skade for å kunne få naturskadeerstatning etter flomskader.

Annika Persson er skadedirektør i Codan Forsikring. Hun oppfordrer befolkningen på flomutsatte steder til å lytte til råd fra lokale myndigheter og forebygge skader mens det fortsatt er mulig.

– Bor du i et av de flomutsatte områdene, kan du blant annet tette igjen åpninger i bygninger, sikre løse gjenstander utendørs, eller flytte verdigjenstander opp fra kjelleren, sier Persson.

Annika Persson anbefaler folk som bor i områder med høy flomrisiko å holde seg oppdatert gjennom flomvarslingstjenesten til NVE på varsom.no.

Ta kontakt med forsikringsselskapet
– Hvis kunder hos oss blir berørt av flom, skal de ta kontakt med oss så raskt det er mulig på telefon 40 80 63 00. Da kan vi raskt bistå med å iverksette skadebegrensende tiltak for de som er rammet, sier Persson.

Codan Forsikring kan yte erstatning for rimelige og nødvendige utlegg til akutte tiltak for å avverge naturskaden, eller for
 å begrense skadens omfang.

Fotografer skadene
For å kunne vurdere et eventuelt forsikringsoppgjør behøver forsikringsselskapet dokumentasjon av flomskadene.

– Jeg anbefaler alle å ta bilde eller video av alt som er skadet. Ta også vare på alle kvitteringer og utlegg i forbindelse med flomskade og -sikring. Da blir selve oppgjøret i etterkant enklere, sier Annika Persson i Codan.   

FAKTA

Forsikringer ved flomskade
•    Forsikring mot naturskade er omfattet av en felles lovpålagt ordning for forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring, og administreres av Finans Norge gjennom Norsk Naturskadepool. Det er en solidarisk ordning, som innebærer lik premiesats for alle. Premien bestemmes årlig som en promillesats av brannforsikringssummen (Kilde: Finans Norge).
•    Statens naturskadeordning gir forsikringstakere erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring (Kilde: Landbruksdirektoratet).
•    Codans husforsikring dekker skade på hus, utvendige ledninger, hageanlegg og fast trebrygge som følge av flom, og innboforsikringen dekker skade på innbo som følge av flom.


Forebygging og sikring mot flom

Slik kan du forebygge flomskade:
•    Sjekk kummer og sluk.
•    Fjern eventuell snø og is fra avløpsveier og sluk.
•    Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet.
•    Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
•    Abonner på gratis flom- og jordskredvarsel på abonner.varsom.no.

Sikring ved flom:
•    Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
•    Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle.
•    Lag dreneringskanaler.
•    Ring forsikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker.
•    Du kan også lese deg opp på NVE.no/flaum-og-skred.

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Varsom.noNøkkelord

Kontakter

Bilder

Annika Persson, skadedirektør i Codan Forsikring
Annika Persson, skadedirektør i Codan Forsikring
Last ned bilde

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring
Codan Forsikring
Verkstedveien 3
0277 Oslo

06300http://www.codanforsikring.no

Codan Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi selger forsikringer innen primærområdene bil, hus, innbo og reise. Innenfor næring dekker Codan Forsikring hele bedriftens forsikringsbehov.

I Norge er vi 250 ansatte og ledes av Stefan Langva, Administrerende direktør.

Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group, ett av verdens ledende multinasjonale forsikringsselskaper med 9 millioner kunder i mer enn 100 land.

Følg saker fra Codan Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Codan Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Codan Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom