Nofima

Forholdet mellom fett og protein styrer vekst

Del

Forsker Jens-Erik Dessen har studert hva oppdrettslaksen bør spise i sjø for å vokse fort, og tolerere sykdom bedre. Dessen disputerer for doktorgraden 12. desember på Ås.

Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringa i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen (til høyre). Foto: Helge Skodvin©Nofima.
Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringa i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen (til høyre). Foto: Helge Skodvin©Nofima.

I utgangspunktet vil oppdretter prøve å få mest mulig ut av fôret og fisken. Men oppdretter er prisgitt miljøet rundt anlegget, driftsform, smoltkvalitet og smitte, og der er det stor variasjon landet over.

Dette har vært tilnærmingen i doktorgradsarbeidet til Jens-Erik Dessen, godt veiledet av professor Kjell-Arne Rørvik. 

Alle forsøkene har blitt gjort i merder i tre regioner fra sør til nord.

‒ For å se sammenhenger varer ofte forsøkene opptil ett og et halvt år. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan forandringer i miljø, fôr og fisk påvirker produksjonen, sier Dessen.

Oppgaven hans var å se hvordan forholdet mellom fett og protein i fôret påvirker vekst, fôrutnyttelse, helse, kvalitet og fettdeponering hos oppdrettslaks. En hensikt var også å finne den riktige balansen mellom fett og protein i fôret relatert til årstid og sykdomsrisiko.

Tre råd

Han har gjort fire studier i doktorgraden, og har tre generelle råd å gi oppdrettere:

‒ Fra utsett og til og med første høst i sjø bør vårutsatt smolt ha proteinrikt fôr med nok energi for å kunne sikre optimal vekst og fôrutnyttelse.

‒ For høstutsatt smolt i Sør-Norge er risikoen høy for at man får utbrudd av PD (pankreas disease) første vår i sjø. For utsatte lokaliteter har et regime med mer protein og mindre fett, fra vårjevndøgn og ut sommeren vist seg å nesten halvere dødelighet, samt øke veksten.

‒ Et for høyt fettinnhold i fisken, spesielt ved inngangen til høsten, reduserer vekstpotensialet over tid.

Forsøkene er gjort i småskala merder på forskningsstasjon på Averøy, og i storskala merder på Nofimas forskningskonsesjoner i sør-, midt-, og Nord-Norge. Med denne kombinasjonen får forskningen både akademisk tyngde og praktisk relevans for næringen.

Nofimas samarbeidspartnere i forsøkene har vært Blom fiskeoppdrett AS, Nordlaks oppdrett AS, Lerøy Midt og BioMar. Forskningen er finansiert av Nofima, mens småskalaforsøkene er delfinansiert av FHF og Havsbrún.

Om doktoranden

Jens-Erik Dessen er 32 år fra Røyken og har mastergrad i akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dessen har jobbet seks år i Nofima med forskning innen fiskeernæring. Dessen disputerer 12. desember kl. 12:15 på engelsk med avhandlingen «Vekst, fôrutnyttelse, helse og biometriske parametere hos Atlantisk laks (Salmo salar L.) – Effekt av protein-til-fett forholdet i fôret og fettinnholdet i laksen». Tema for prøveforelesningen er “ Novel protein ingredients in salmon feeds – opportunities and threats”. Veiledere på doktorgraden har vært professor Kjell Arne Rørvik (hovedveileder), professor Magny S. Thomassen, professor Turid Mørkøre, Dr. Bjarne Hatlen og professor Bente S. Ruyter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringa i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen (til høyre). Foto: Helge Skodvin©Nofima.
Veileder Kjell Arne Rørvik er en dedikert professor som har jobbet med å løse utfordringer i næringa i over 40 år. I 2019 gir han stafettpinnen videre til Dessen (til høyre). Foto: Helge Skodvin©Nofima.
Last ned bilde
Jens-Erik Dessen har også undersøkt om laksen som har fått ulikt fôr for hadde vesentlige forskjeller i kvalitetsegenskaper som fasthet, muskelspalting og farge. Det hadde den ikke. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Jens-Erik Dessen har også undersøkt om laksen som har fått ulikt fôr for hadde vesentlige forskjeller i kvalitetsegenskaper som fasthet, muskelspalting og farge. Det hadde den ikke. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Last ned bilde
Jens-Erik Dessen.
Jens-Erik Dessen.
Last ned bilde

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 370 ansatte.

Følg saker fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nofima

Fortsatt svak krone gir drahjelp til fiskeeksportører14.5.2019 07:50:00 CESTPressemelding

Eksportverdien for ferske fiskeprodukter har den siste tiden fått noe mer drahjelp fra kronekursen enn de fryste produktene. Samtidig er begge kategoriene godt hjulpet av den fortsatt svake kronen, viser tall fra Nofima. Fremover spår flere at kronen skal styrke seg, og det kan slå spesielt hardt ut hos de aktørene som sitter på store varelager over lengre tid, som tørrfisk- og klippfiskprodusentene.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom