Norsk Transportarbeiderforbund

Forhandlinger miljøbedrifter i Norge!

15.6.2016 09:43 | Norsk Transportarbeiderforbund

Del

Torsdag 16. juni 2016 starter lønnsforhandlingene på miljøavtalen med Norsk Transportarbeiderforbund på den ene siden og NHO Transport/Norsk Industri på andre siden. Forhandlingene skal være avsluttet fredag 17. juni, hvis partene ikke kommer til enighet vil meklingsmannen bistand være nødvendig.

Avtalen har ikke hatt sentral lønnsøkning siden 2014. NTFs bransjeråd forventer derfor en vesentlig økning av minstelønnssatsen for at avtalen ikke skal bli hengende etter i forhold til lønnsutviklingen i samfunnet.

Tidspunkt for innslag for skifttillegg, samt økning av ubekvemstillegg er også krav som er viktig for bransjen, samt å få inn et nytt fagbrev.

- Det er også viktig for bransjen å få inn tekst som sikrer ansattes rettigheter når renovasjonskontrakter legges ut på anbud. Ansatte taper både lønn og ansiennitet i tillegg til andre lokalt avtalte goder ved anbud, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19
0186 Oslo

40 64 64 64http://www.transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. 

Følg saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Transportarbeiderforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

EU kommisjonens forslag til ny vegpakke er lansert - Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen1.6.2017 15:08Pressemelding

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet og nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Setter Oslo Havn KF, Yilport og NHO fagforeningsknusing foran miljøansvar?21.11.2016 18:19Debattinnlegg

Tyrkiske Yilport fikk fra 2015 monopol på driften av containerterminalen i Oslo havn i 20 år med opsjon om forlengelse i ytterligere 10 år. Før containerhavna ble lagt ut på anbud, vedtok styret i Oslo Havn KF den 6. desember 2012 en strategiplan for å kvitte seg med losse- og lastearbeiderne. I planen står det: "Thor Chr. Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeideren ved hjelp av en virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelsen om fortrinnsrett. Hvilke skritt må i så fall vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap."

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom