FagforbundetFagforbundetFagforbundetFagforbundet

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har brutt sammen

Del

Forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeids- og sosialdepartementet brøt sammen i dag formiddag 3. mai.

Årsaken til sammenbruddet var at statsråd Anniken Hauglie ikke ville forhandle på vanlig måte med arbeidstakerorganisasjonene om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Det betyr at arbeidstakerne ikke gis anledning til å ta stilling til en ny løsning for fremtidens pensjonsordning gjennom for eksempel en uravstemning.

Arbeidstakerorganisasjonene beklager at statsråd Hauglie ikke har villet følge arbeidslivets ordinære spilleregler for hvordan ting avtales, nemlig gjennom tariffoppgjørene. Vi var langt på vei enige om behovet for å se nærmere på offentlig tjenestepensjon. Vi var også langt på vei enige om viktige prinsipper for en ny ordning. Det man til slutt ikke greide å enes om var hvordan prosessen skulle avsluttes.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å la forhandlingene bryte sammen på dette grunnlaget. Det arbeidstakerne krever er nøyaktig samme prosess og prosedyre som det var enighet om i 2008/2009. Det er også helt i tråd med Stortingets pensjonsforlik av 2005 som sier at den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor, mener LO, Unio, YS og Akademikerne.

Sammenbruddet innebærer at det ikke blir endringer av tjenestepensjonsordningen for ansatte i offentlig sektor denne tariffperioden.

Kontakter

LO: Tor Arne Solbakken, nestleder: Mobil: 909 63 022
Tone Rønoldtangen, leder LO-stat: Mobil 930 05 183
Mette Nord, leder LO-kommune: Mobil 918 01 822

Unio: Signy Svendsen kommunikasjonssjef: Mobil 905 06 133 | Signy.Svendsen@unio.no

YS
Jorunn Berland, YS-leder: Mobil: 92 44 48 89
Erik Kollerud, YS-Kommune leder: Mobil: 932 44 204
Pål N. Arnesen, YS-Stat leder: Mobil: 916 38 608

Akademikerne:
Leder Akademikerne Stat Anders Kvam: 932 59 591

Knut Aarbakke, mobil 900 69 484

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom