Nærings- og fiskeridepartementet

Forenkler aksjeloven 1. juli

Del

- Nå får bedriftene et enklere regelverk, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget har vedtatt en rekke forenklinger i aksjelovene. Endringene (med noen få unntak) trer i kraft 1. juli.

- Dette betyr penger spart, mindre papirarbeid og en enklere hverdag for aksje- og allmennaksjeselskapene. Forslagene kan potensielt spare næringslivet for mellom 1,3 og 2,2 milliarder kroner årlig, sier Mæland.

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

Digitalisering

Endringene vil gjøre aksjelovgivningen teknologinøytral. En rekke av dokumentene selskapene produserer må oppbevares over lang tid. At disse skal utarbeides, signeres og oppbevares på papir er ikke nødvendig i dag, mener næringsministeren. 

- Derfor er det fra 1. juli åpnet for økt bruk av elektroniske løsninger, sier hun.

En annen endring er å forenkle regelverket for gjennomføring av generalforsamling.

- I dag er det ikke hensiktsmessig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling. For å forenkle prosessen er det fra 1. juli lovfestet en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling, sier Mæland.

Revisjon og særattestasjoner

I dag kan små aksjeselskaper velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke. Fra 1. juli vil dette også gjelde små aksjeselskap som er morselskap (et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap). Samtidig forenkles reglene for hvordan dette kan gjennomføres.

- Når 27.000 morselskaper får mulighet til å velge bort revisjon, vil dette spare næringslivet for store summer, sier Mæland.

Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves. Dette innebærer at selskapene sparer kostnader ved enkelte kapitaltransaksjoner.

Les mer her.

Se vedlegg 1 for oversikt over endringer og datoer. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom