Mattilsynet

Forbudet mot neonikotinoider utvides i EU og Norge

Del

Fra og med 19. juni vil all utendørs bruk av flere neonikotinider fases ut. Grunnen er at stoffene er ekstremt giftige for bier.

EU-kommisjonen vedtok den 30. mai 2018 å forby all utendørs bruk av neonikotinoidene imidakloprid, klotianidin og tiametoksam, og kun tillate bruk i permanente veksthus. Forbudet innebærer også at frø beiset med disse neonikotinoidene kun vil være tillatt brukt i veksthus, og at både beisede frø og behandlede kulturer ikke kan flyttes ut av veksthuset i løpet av hele sin livssyklus. Bakgrunnen for utvidelsen av dette forbudet er at disse stoffene systemisk tas opp i plantene og er ekstremt giftige for bier.

Norge har gjennom EØS-avtalen implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og forbudet vil derfor gjelde i Norge. Av de tre neonikotinoidene er per i dag kun imidakloprid godkjent i plantevernmidler på markedet i Norge. Imidakloprid er godkjent i insektmidlene Confidor WG 70, Merit Forest WG og Prestige FS 370, og brukes både i veksthus og på friland.

Forbudet trer i kraft 19. juni 2018. Godkjenningene for preparatene med imidakloprid vil bli trukket eller endret senest 19. september 2018. Utfasingsperioden for salg, lagring og bruk vil utløpe senest 19. desember 2018. Mattilsynet vil informere nærmere om tilbaketrekking og utfasing for de aktuelle plantevernmidlene når utfasingsvedtakene er fattet.

Les mer om neonikotinoider i EU.

Spørsmål fra virksomheter kan rettes til: marit.evjen@mattilsynet.no

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom