Mattilsynet

Forbudet mot krepsing i Mossevassdraget utvidet

Del

Det er nå forbudt å fiske kreps i hele Mossevassdraget herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet. Årsaken er nytt funn av krepsepest.

For å bekjempe krepsepest vedtok Mattilsynet i august 2016 en forskrift om kontrollområde i hovedløpet og sideløp av Mossevassdraget nedstrøms demningen ved Steinkistedammen i Ytre Enebakk. Grunnet ny påvisning av krepsepestsmitte i Tangenelva, vedtok Mattilsynet i desember 2016 en utvidelse av kontrollområdet til hovedløpet og sideløp av Mossevassdraget nedstrøms fra den øverste demningen i Tangenelva ved utløpet av Våg. Grunnet påvisning av krepsepest i Langen, utvides forbudet nå til å omfatte hele Mossevassdraget herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet.

I området omfattet av denne forskriften er det forbudt å fiske etter kreps.

Det er heller ikke tillatt å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet. Utstyr - som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr - som er brukt i kontrollområdet skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før de brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

Nytt funn i juli 2018
Bakgrunnen for det utvidede forbudet er at det torsdag 26. juli 2018 ble funnet en død kreps i Langen i Ski. Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Langen er en del av Mossevassdraget. Her ble krepsepest helt opp til Steinkistedammen i Tangenelva nedstrøms mot Våg påvist første gang i 2016. Funnet tyder på at krepsepest har spredt seg oppstrøms mot øvre demning i Steinkistedammen, og helt opp til Langen.

Krepsepest
Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som bruker vassdraget har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre vassdrag. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.
Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.

Funn av syk eller død kreps skal du melde til Mattilsynet på 22 40 00 00.

Kontakter

Lars Erik Lundblad Rondestveit
Seniorinspektør, Seksjon dyr, Østfold og Follo,
Mobil 97160076

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom