Fontenehus Norge

Fontenehusene får 4 millioner kroner ekstra over statsbudsjettet for 2019

Del

Julen kom tidlig til landets 14 fontenehus i år. Denne uken ble det kjent at støtten til fontenehusene i Norge likevel blir styrket. Det skjedde etter enighet i helsekomiteen mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre, takket være Venstres kamp for økt fontenehus-støtte! Dette åpner for to til tre nye fontenehus i 2019, og vil sikre at enda flere som sliter psykisk kan nyttiggjøre seg arbeidsrettet rehabilitering og det sosiale arbeidsfellesskapet fontenehusene gir.

De 14 fontenehusene i Norge gjør en viktig samfunnsinnsats og det er inspirerende at politikerne viser at dette verdsettes. Ansatte og medlemmer med psykiske helseproblemer jobber sammen hver eneste dag for å skape et unikt rehabiliteringstilbud, som gir medlemmene bedre helse, bedre liv og godt samhold.  At vi nå får støtte for videre vekst betyr så uendelig mye, sier Torhild Stimo, daglig leder i paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

God vekst gir bedre liv til flere

Fra 2013 til 2019 er den statlige støtten til fontenehus nærmere firedoblet, til 38,5 millioner kroner for 2019. I tillegg får fontenehusene støtte over 13 kommunebudsjetter, og svært mange har økt den lokale støtten, også for neste års budsjett.  I løpet av tre år er det åpnet seks nye fontenehus i landet, og det er for tiden dialog om ytterligere tre nye hus. Takket være økte bevilgninger er sjansen økt for at både Ullensaker og Ski/Oppegård får egne hus i nær fremtid, vi har også gode kontakter i Tønsberg og andre kommuner.

Fontenehus Norge har gjennom flere år arbeidet med å dokumentere effekten av den internasjonale fontenehusmodellen. Dagens 14 fontenehus har nærmere 3300 medlemmer, hvorav 1314 er aktive – det vil si at de jevnlig tilbringer dager på husene og tar del i arbeidsfellesskapet med de andre medlemmene. I fjor ble det gjennomført en medlemstilfredshetsundersøkelse som forteller mye om hva deltagelse på et fontenehus gjør for dem med psykiske utfordringer:

  • 92% av medlemmene rapporterte om bedre helse 
  • 84% hadde redusert behov for legehjelp
  • 57% hadde redusert behov for innleggelse og akutt hjelp
  • 83% opplevde økt selvtillit
  • 65% hadde fått styrket tro på komme ut i jobb 

Arbeid gir bedre psykisk helse 

Psykisk uhelse er et stadig økende samfunnsproblem, og er i dag den viktigste årsaken til sykemeldinger og uførhet i Norge. 6 av 10 uføretrygdede under 40 år mottar støtte på grunn av psykiske lidelser, og forskning har vist at angst og depresjon koster samfunnet 12 milliarder tapte arbeidsdager i året[1]. Fontenehusenes viktigste mål er å lage en arbeidsrettet hverdag der medlemmene jobber sammen, og gjennom dette felleskapet både får bedre helse og økt tro på at et vanlig arbeidsliv er mulig i fremtiden. 

- Vårt mål er å hjelpe flest mulig til bedre liv gjennom arbeid på husene eller lønnet arbeid ute hos våre samarbeidspartnere. Ved å bli landsdekkende, er målet å kunne bli en enda bedre samarbeidspartner for det offentlige og en støtte for eksempel for NAV i arbeidet med å få psykisk syke tilbake i normal jobb. Derfor er det viktig at vi også i neste års budsjett fikk økte rammer og mulighet for å fortsette veksten, sier Torhild Stimo. 

Allerede nå viser den interne arbeid- og studieundersøkelsen at 42% av medlemmene er i jobb, i praksis eller studier. Av de som jobber er mer enn to tredjedeler i lønnet arbeid, en tredjedel av de som jobber er i 50%-stillinger eller mer og 40% hadde jobbet i mer enn 12 måneder. Hele 15% rapporterte om at de jobbet fulltid.

- Vi gleder oss hver eneste dag over medlemmer som opplever mestring, verdien av et inkluderende fellesskap og den varme støtten de får på husene i det som ellers har vært tunge liv. Det er meningsfylt og viktig. Og ekstra givende er det når vi opplever den typen støtte som regjeringen nå gir, sier Torhild Stimo.  

[1]Mykletun et al., 2009; Evensen et al., 2015; OECD, 2013.

Kontakter

For ytterligere spørsmål, kontakt:
Torhild Stimo, daglig leder i Fontenehus Norge
995 79 205 / torhild.stimo@fontenehus.no

Bilder

Om Fontenehus Norge

Fontenehus Norge
Fontenehus Norge
Hagegata 25
0653 Oslo

http://www.fontenehus.no

Om Fontenehus-modellen

Det er dokumentert at arbeid gir bedre psykisk helse. Det er i dag altfor mange som faller utenfor i samfunnet og psykisk sykdom er en viktig og alvorlig årsak til dette. Her snakker vi ikke om de som møter veggen, trenger et par ukers sykemelding eller som blogger om at alt er litt «blått» om dagen. Vi snakker om de som kanskje ikke har sett folk på en måned, de som ikke våget å møte opp de to siste årene av videregående, de som hører stemmer eller sliter med å kjenne seg selv. 

Det er et faktum at altfor mange lever i utenforskap i dag. I en evig runddans mellom NAV, DPS og ulike rehabiliteringstilbud med varierende effekt. Behovet for løsninger som virker er prekært. Behovet for løsninger som ivaretar enkeltpersonene som sliter – og som faktisk gir dem bedre liv er uendelig viktig. Landets 14 fontenehus er nettopp et slikt tilbud. I dag er det fontenehus i de aller fleste, større byene i Norge, men behovet for enda flere er stort. 

Fellesskap og inkludering

Fontenehus er et frivillig rehabiliteringstilbud som faktisk virker. Vi er innrettet som et arbeidsfellesskap, der medlemmer møter opp når de vil og bidrar med de arbeidsoppgavene de ønsker. Husene er kun bemannet med noen få ansatte. Resten av arbeidsoppgavene tar medlemmene seg av i fellesskap. De jobber frivillig for sin egen og andres rehabilitering. De jobber for å bedre egen psykiske helse – og de hjelper de andre medlemmene til bedre liv på samme tid.  

Gjennom våre egne medlemsundersøkelser har vi de siste årene kunnet dokumentere at fontenehusene har en betydelig positiv effekt. 

Arbeid for bedre psykisk helse 

Fontenehusene har fokus på en arbeidsrettet hverdag. Man starter dagen med morgenmøte, man jobber sammen og løser oppgaver for hverandre. Gjennom deltagelse på fontenehusene forteller medlemmene om bedre selvtillit og økt tro på å komme seg ut i jobb. Våre egne undersøkelser viser at det både er rom for å få folk med hull i CVen ut i arbeid og at det er håp om å få de med tunge og langvarige psykiske lidelser tilbake i samfunnet og ut av et liv der NAV er eneste inntektskilde.  

Følg saker fra Fontenehus Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fontenehus Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.