Folketrygdfondet

Folketrygdfondet: Godt resultat i 2016

Del

Resultatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge i 2016 viser en avkastning på 7,1 prosent, tilsvarende 13,8 mrd. kroner. Det er 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet. Markedsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliarder kroner. - Bedre utsikter for verdensøkonomien, oppgang i oljepris og rekordhøye laksepriser ga solide resultater for året, sier Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Også 2016 ble et godt år for Statens pensjonsfond Norge, med en avkastning for aksjeporteføljen på 10,5 prosent og 2,2 prosent for renteporteføljen. Meravkastningen for aksjeporteføljen var 1,8 prosentpoeng, og meravkastningen for renteporteføljen var 0,3 prosentpoeng.

Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var 7,1 prosent i 2016. Dette er om lag på nivå med den årlige gjennomsnittlige avkastningen de siste 10 år, som er 7,2 prosent. Meravkastningen var 1,2 prosentpoeng i 2016. Dette er også på nivå med det årlige tiårssnittet, som er 1,1 prosentpoeng.

- Vi fortsetter å få god uttelling for vår satsing på en aktiv og ansvarlig forvaltning med et langsiktig fokus. Vi bidrar både til god finansiell avkastning for fellesskapet og til verdiskaping i selskapene, sier Olaug Svarva.   

Etter å ha nådd en bunn under 30 USD per fat tidlig i 2016, økte oljeprisen gjennom året. Det bidro til at oljeselskapene steg i verdi, men lav aktivitet fortsatte å prege deler av oljeleverandørindustrien. For selskapene i oppdrettsnæringen fortsatte oppgangen i takt med økte laksepriser.

- Vi kan glede oss over at avkastningen har vært relativt høy over flere år, men verden er omskiftelig, og det kan være krevende å opprettholde en høy avkastning fremover. Innovasjonstakten er rask, forretningsmodeller må justeres og internasjonal politikk er i endring, sier Olaug Svarva.

Nøkkelord

Lenker

Om Folketrygdfondet

Folketrygdfondet
Folketrygdfondet
Haakon VIIs gate 2
0123 Oslo

23 11 72 00http://www.folketrygdfondet.no

KONTAKTINFORMASJON 
Kommunikasjonssjef Marika Burvald, mobil 406 77 667. marika.burvald@ftf.no

  • Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge.
  • Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ("Oljefondet") utgjør Statens pensjonsfond.
  • Statens pensjonsfond Norge investeres i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
  • Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn.
  • Referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.

 

Følg saker fra Folketrygdfondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Folketrygdfondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Folketrygdfondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom