Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om vasskraftutbyggingar i Storfjord

Del

NVE arrangerer folkemøte 8. mars om planlagde vasskraftutbyggingar i Storfjord kommune i Troms.

Troms Kraftforsyning og Energi (TKFE) og Statskog Energi AS (SEAS) søker saman om å byggje Stordalen kraftverk og fleire nye overføringar til Govdajavri. I tillegg søker TKFE og SEAS om å byggje Paras småkraftverk og Rovejohka småkraftverk.

Bekk og Strøm AS søker om å byggje Tverrdalselva småkraftverk og Innerelva småkraftverk.

Folkemøtet om planane vert arrangert tysdag 8. mars 2016 kl. 18.30 på Skytterhuset til Storfjord Skytterlag på Brenna, Oteren i Storfjord kommune.

På møtet vil søkarane presentere planane for kraftverka, og NVE vil orientere om sakshandsaminga. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Søknadane med vedlegg ligg til offentleg ettersyn på kommunehuset i Hatteng, på legekontoret i Oteren og på Jokerbutikken i Skibotn. Søknadane er også tilgjengelege elektronisk på www.nve.no/konsesjoner.

Høyringsfrist for alle søknadane er 1. april 2016.

Les meir:

Stordalen kraftverk

Nye overføringer til Govdajavri, til Skibotn og Lavka

Paras småkraftverk

Rovejohka småkraftverk

Tverrdalselva småkraftverk

Innerelva småkraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Carsten S. Jensen, tlf. 22 95 92 90
Seksjonssjef Øystein Grundt (småkraft), tlf 22 95 93 89

Sakshandsamar Laila P. Høivik (Stordalen), tlf. 22 95 92 67 / 45 87 31 53
Sakshandsamar George N. Nelson (Govdajavri), tlf. 22 95 91 27
Sakshandsamar Steinar Pettersen (Paras og Innerelva), tlf. 22 95 94 03
Sakshandsamar Dag Kjellevold (Rovejohka og Tverrdalselva), tlf. 22 95 94 56

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom