Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om utviding av Ustekveikja kraftverk

Del

NVE arrangerer offentleg møte om Ustekveikja Kraftverk DA sine planar for utviding av Ustekveikja kraftverk ved auka regulering av Tungevatnet i Hol kommune i Buskerud.

Folkemøte gjeld Ustekveikja Kraftverk DA si melding om auka regulering av Tungevatnet ved sju meter ekstra oppdemming.

På møtet vil NVE orientere om saksbehandlinga, og Ustekveikja kraftverk BA vil presentere planane for utvidinga. Meldinga er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Hol kommune og på NVE.no fram til høyringsfristen 15. desember 2016.

Meir informasjon her

Tid og stad:
Tirsdag 29. november kl. 19.00 på Bardøla Hotell

Kontaktperson:
Seniorrådgjevar: Frank Jørgensen, tlf 22 95 94 31, frjo@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom