Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om uttak av drikkevatn frå Bjerkreimsvassdraget

Del

NVE arrangerer folkemøte om uttak av drikkevatn frå Bjerkreimsvassdraget i kommunane Bjerkreim og Gjesdal i Rogaland. Møtet finn stad i «Kulturbanken» i Bjerkreim kommunehus i Vikeså, torsdag 21. januar 2016 kl. 19:30.

På møtet vil søkjar orientere om utbyggingsplanane og konsekvensane ved ei eventuell utbygging, og NVE vil orientere om sakshandsaminga. Det vert sett av tid til spørsmål og diskusjon.

Søknadane med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehusa i Bjerkreim og Gjesdal kommunar. Søknadane er også tilgjengelege på nve.no.

Frist for å sende fråsegn er 1. mars 2016.

Kontaktpersonar:
Sakshandsamar Bård Ottesen, tlf. 22 95 95 28
Seksjonssjef Gry Berg, tlf. 22 95 92 20

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom