Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om tolv småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen

Del

NVE arrangerer to folkemøter om tolv småkraftverk og opprusting/utviding av tre kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Det vert arrangert eit møte for Hyen 2. februar, og eit møte for Sørstranda/Sandane 3. februar.

Folkemøtet i Hyen gjeld for søknadane om Solheim, Haugaelva, Øyrane, Røyrvik, Kaldeelva, Ommedal og Sessaelva kraftverk og vert arrangert tysdag 2. februar 2016 kl. 18.00 på Hyen samfunnshus.

Folkemøtet på Sørstranda/Sandane gjeld for søknadane om Skorgeelva, Rauset, Kvitefella II, Traudalen, Langedalselva, Trysilfossen, Eidsfossen, Evebøfossen kraftverk og vert arrangert onsdag 3. februar 2016 kl. 18.00 på Runnevang på Sørstranda/Sandane.

På møta vil søkarane presentere planane for kraftverka, og NVE vil orientere om sakshandsaminga. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Søknadane med vedlegg ligg til offentleg ettersyn på heradshuset i Sandane og Joker Hyen, og på NVE sine nettsider fram til høyringsfristen 18. mars 2016.

Les meir:

Solheim kraftverk

Haugaelva kraftverk

Øyrane kraftverk

Røyrvik kraftverk

Kaldeelva kraftverk

Ommedal kraftverk

Sessaelva kraftverk

Skorgeelva kraftverk

Rauset kraftverk

Kvitefella II kraftverk


Traudalen kraftverk


Langedalselva kraftverk


Trysilfossen, Eidsfossen, Evebøfossen kraftverk

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Dag Kjellevold, tlf. 22 95 94 56

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf. 22 95 98 26

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom