Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om ti små vasskraftverk og eitt nettanlegg i Namsskogan og Grong

Del

NVE vil halde folkemøte om ti små vasskraftverk og eitt nettanlegg i kommunane Namsskogan og Grong i Nord-Trøndelag tirsdag 7. juni 2016 kl. 19.00 i kommunestyresalen i Namskogan kommune.

Folkemøtet gjeld søknadar om bygging av Grøndalselva, Grøndalstjønna, Øvre Skorovasselva, Nedre Skorovasselva, Sandåa, Storsteinåa, Litlflåttådalselva, Flåttådalselva, Bjørelva og Steinåa kraftverk. I tillegg er det søkt om ny kraftline og trafostasjon på Kjelmyrlonet.


På møtet vil søkarane presentere planane for kraftverka, line og trafostasjon, og NVE vil orientere om sakshandsaminga. Det er sett av tid til spørsmål og diskusjon.


Søknadane er lagt ut til offentleg ettersyn på servicetorget i begge kommunane og på NVE si nettside fram til høyringsfristen 26. august 2016.


Lenkjer til søknadane:

Grøndalselva

Grøndalstjønna

Øvre Skorovasselva

Nedre Skorovasselva

Sandåa

Storsteinåa

Litlflåttådalselva

Flåttådalselva

Bjørelva

Steinåa

132 kV Tunnsjødal – Kjelmyrlonet og nye Brekkvasselv transformatorstasjon ved Kjelmyrlonet

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef småkraftseksjonen Øystein Grundt, tlf 22 95 93 89 / 901 98 216

Seksjonssjef nettseksjonen Siv Inderberg, tlf 22 95 94 38 / 90 19 30 08

Sakshandsamar Kirsten Martinsen, tlf 22 95 92 34

Sakshandsamar Tord Solvang, tlf 22 95 92 48

Sakshandsamar Birgitte M W Kjelsberg, tlf 22 95 90 32

Sakshandsamar Anine Andresen, tlf 22 95 98 46

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom