Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om planlagt kraftverk og flomtunnel i Opo i Odda

Del

NVE arrangerer folkemøte onsdag 15. februar i Rådhuset i Odda

Folkemøtet gjelde melding om planer for kombinert kraftverk og flomsikring i Opo gjennom Odda, og vert arrangert onsdag 15. februar 2017 kl. 18.00 i kommunestyresalen i Rådhuset i Odda.

På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, og Sunnhordland Kraftlag vil presentere prosjektet. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Meldingen med utkast til utredningsprogram er lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset i Odda, og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjoner fram til høyringsfristen 2. mars 2017.

Kombinert flomsikring og kraftverk

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom