Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om ny 50 (132) kV kraftleidning Stølaheia–Harestad–Nordbø og ny Harestad transformatorstasjon

Del

NVE inviterer til offentleg møte torsdag 7. mars kl. 19.00 på Varen Randaberg kulturscene, Torvmyrveien 22, Randaberg.

NVE har motteke melding frå Lyse Elnett om at dei har starta planlegging av ein ny 50 (132) kV kraftleidning frå Stølaheia transformatorstasjon, via ein ny transformatorstasjon på Harestad til Nordbø transformatorstasjon. Anlegga ligg i kommunane Stavanger, Randaberg og Rennesøy i Rogaland.

NVE har sendt meldinga på høyring til kommunane som anlegga ligg i, i tillegg til ei rekke andre høyringsinstansar. Høyringsfristen er sett til 27. mars 2019.

Alle interesserte er velkomne på møtet.

Les meir om saka på https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5050&type=A-1.

Kontakter

Sakshandsamar Tanja Midtsian, tlf. 22 95 94 93.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom