Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om Fortun-Grandfastareguleringane i Luster, Lom, Årdal og Skjåk

Del

NVE arrangerer folkemøte 30. november på Grendahuset i Fortun.

Norsk Hydro AS har søkt om å fornye konsesjonen til å regulere Fortun-Grandfastavassdraga. NVE arrangerer folkemøte om planane på Grendahuset i Fortun 30. november kl. 18.

På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga av søknaden, medan søkar vil orientere om reguleringssystemet og søknaden. Det er ope hus, men meld gjerne frå at du kjem til anne.marie.lie@hydro.com.

Søknaden med fagrapportar er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Luster rådhus, på biblioteket i Gaupne, på kommunehuset i Lom, på Årdal rådhus, på kommunehuset i Skjåk og på NVEs nettsider.

Fristen for å komme med fråsegn er 8. desember 2017.

Fornying av reguleringane i Fortun-Grandfastavassdraga

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Carsten S. Jensen, tlf. 22 95 92 90 /mob. 90 85 02 06
Sakshandsamar Laila P. Høivik, tlf. 22 95 92 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredfaren vil være krevende å vurdere i påsken23.3.2018 13:09Pressemelding

Vi har krevende snøskredforhold i hele landet. Det har gått mange skred den siste uken, både på Østlandet, Vestlandet og de største i Nord-Norge. Skredene har vært skiløperutløste, fjernutløste og naturlig utløste. Selv om været kan bli stabilt utover påsken, finnes det vedvarende svake lag nede i snødekket som gjør at det vil være svært utfordrende og ferdes trygt i lang tid fremover. Tegnene på skredfare blir ikke nødvendigvis så tydelige som nå fremover i påsken. Snøskredvarslingens anbefaling er derfor å unngå all skredterreng denne påsken, spesielt terreng brattere enn 30 grader.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom