Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om 420 kV kraftleidning Lyse–Fagrafjell (tidlegare Stølaheia)

Del

NVE arrangerer offentleg møte i samband med at Statnett søkjer om nye traséalternativ frå Seldalsheia til ein ny transformatorstasjon på Fagrafjell i kommunane Sandnes og Time. Statnett trekker samstundes søknaden om å byggje kraftleidning frå Seldsalsheia til Stølaheia.

Tid: Tysdag 10. januar kl. 19.00

Sted: Ganddal bydelshus, Olsokveien 1,Sandnes

NVE har motteke konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing frå Statnett for endringar i tidlegare søknad om ein ny 420 kV kraftleidning frå Lysebotn i Forsand kommune, til Stølaheia i Stavanger kommune. Statnett søkjer i tilleggssøknaden om nye traséalternativ frå Seldalsheia i Sandnes kommune, til ein ny transformatorstasjon på Fagrafjell i kommunane Sandnes og Time. Eitt av traséalternativa går òg i Gjesdal kommune.

Statnett opprettheld søknaden for traséalternativa frå Lysebotn til Seldalsheia, men trekker traséalternativa frå Seldsalsheia til Stølaheia som dei har søkt om tidlegare. Endringane gjeld difor berre området mellom Seldalsheia og Fagrafjell.

NVE har sendt søknaden på høyring til kommunane som får verknader av anlegga, i tillegg til ei rekkje andre høyringsinstansar. Høyringsfristen er sett til 15. februar 2017.

Alle interesserte er velkomne på folkemøte om saken.

Les meir om saka på nve.no.

Kontaktperson i NVE: Tanja Midtsian, tlf. 22 95 94 93.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom