Plan International Norge

FNs bærekraftsmål: Fattige land flinkere enn rike land

Del

Utviklingsland er raskere enn rike land til å rapportere om hva de gjør for å oppnå FNs bærekraftsmål. Tre av fire land som har levert statusrapport til FN i år, er utviklingsland.

FNs bærekraftsmål ble enstemmig vedtatt av alle de 193 medlemslandene. Innen 2030 skal verden oppnå 17 ambisiøse mål. Foto: Plan International
FNs bærekraftsmål ble enstemmig vedtatt av alle de 193 medlemslandene. Innen 2030 skal verden oppnå 17 ambisiøse mål. Foto: Plan International

To år etter at bærekraftsmålene ble enstemmig vedtatt av alle FNs 193 medlemsland, er det et alarmerende stort antall land som ikke har rapportert om hva de har fått til så langt. I år har bare 44 land frivillig levert inn statusrapport – og mer enn 30 av landene er utviklingsland. Blant disse er Afghanistan og Togo. Flertallet av verdens største økonomier, inkludert 14 land i G20, har ikke rapportert om hvordan de arbeider for å oppnå bærekraftsmålene.

Forpliktende mål

– Bærekraftsmålene kan bare oppfylles hvis alle land forplikter seg til dem i praksis. Det er skuffende at rike land ligger så langt bakpå med arbeidet sitt når noen av de fattigste landene i verden viser at de tar ansvar, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

Med løftet «leaving no one behind» har verdens regjerninger forpliktet seg til de ambisiøse målene om blant annet å få slutt på sult og fattigdom, oppnå likestilling og sikre en bærekraftig utnyttelse av jorda. Bærekraftsmålene er universelle og gjelder for alle land. Rike land har den samme forpliktelsen som fattige land til å få til utvikling og rapportere om det.

Likestilling spesielt viktig

Plan International er en av de ledende organisasjonene internasjonalt for å fremme tiltak som bidrar til oppnåelse av bærekraftsmål nummer 5 om likestilling.

– Millioner av jenter risikerer å bli fanget i en generasjonssyklus av fattigdom og misbruk hvis verden ikke leverer på løftet om å oppnå likestilling mellom kjønnene, sier Øie.

10.–19. juli holder FN sitt årlige høynivåmøte i New York om oppfølging av bærekraftsmålene. Målet om likestilling er ett av flere mål som er på agendaen.

– Selv om det har skjedd viktige fremskritt de siste tiårene, er jenters rettigheter en av vår tids viktigste saker. For eksempel blir hver dag mer enn 40.000 jenter gift som barn. Alle verdens land må ta affære og vise hva de gjør for å skape positive endringer i livene for millioner av jenter, sier Øie.

Bærekraftsmål nummer 5 krever blant annet at det blir slutt på kjønnsforskjeller i utdanning, kjønnsbasert vold, kjønnslemlestelse av jenter og barne- og tvangsekteskap. 

Her er info om bærekraftsmålene og hvilke land som har rapportert om arbeidet sitt: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf Det er ikke registrert noen rapport fra Norge i år. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FNs bærekraftsmål ble enstemmig vedtatt av alle de 193 medlemslandene. Innen 2030 skal verden oppnå 17 ambisiøse mål. Foto: Plan International
FNs bærekraftsmål ble enstemmig vedtatt av alle de 193 medlemslandene. Innen 2030 skal verden oppnå 17 ambisiøse mål. Foto: Plan International
Last ned bilde

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en internasjonal humanitær organisasjon som driver utviklingsarbeid for og med barn i 50 land. Plans programarbeid har som mål å gi barn i fattige land skole- og helsetilbud og trygge oppvekstvilkår i tråd med rettighetene som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.

Følg saker fra Plan International Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom