Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomvarsel på rødt nivå for deler av Oppland, Buskerud og Hedmark

Del

Høye temperaturer fører til vedvarende stor snøsmelting i områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.

Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, rødt nivå gjelder utelukkende for mindre elver som drenerer områder med snø. Se detaljer for hvert enkelt område på http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Aktsomhetsnivå rødt er det øverste nivået på skalaen som brukes for flom- og jordskredvarsling. Det er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

Les mer om de ulike nivåene her: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/aktsomhetsnivaer-for-flom-og-jordskredvarsling/

Tiltak og råd

Dersom du bor eller oppholder deg i et område med rødt varslingsnivå bør du holde deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no.

Les hvordan du kan abonnere på varsel fra varsom.no.

Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc. langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Kontakt:
NVEs pressetelefon (ikke sms): 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom