Nærings- og fiskeridepartementet

Flere velger fiskeri- og havbruksfag

Del

Ferske søkertall til landets videregående skoler viser større interesse for sjømatnæringen.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Dagens unge skal skape fremtidens sjømatbedrifter og arbeidsplasser. Derfor er det flott at de tar utdanningsvalg som sikrer fremtidig forvaltning av vår "blå skattkiste", sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Søkertallene til videregående utdanning viser at flere søker på både akvakultur og på fiske og fangst. For sistnevnte antall søkere opp 20 prosent fra 2018.

Flest fra Nordland og Møre og Romsdal

Totalt er det til sammen 501 elever som har søkt seg til VG2 innen fiskeri og havbruk. Det tilsvarer en oppgang på 130 prosent fra 2012.

– Tallenes tale er klar: flere ungdommer velger en "blå" utdannelse. Det er en vinn-vinn situasjon både for de unge og for sjømatnæringen, sier fiskeriministeren.

Innen akvakultur er det flest søkere fra Nordland og Troms, mens innen fiske og fangst er flest fra Møre og Romsdal og Nordland.

2,5 millioner i aktivitetstilskudd

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra til at det arrangeres aktiviteter som viser ungdom mulighetene i sjømatnæringen.

– Jeg har tro på informasjon gjennom aktivisering av de unge. Jeg har derfor satt av midler slik at de blir enda bedre kjent med sjømatnæringen, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 2,5 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter som synliggjør sjømatnæringen som en god og attraktiv arbeidsplass for unge.

Tiltaket det søkes om midler til, skal komme ungdom til gode og ha et nasjonalt eller regionalt nedslagsfelt. Det stilles krav om aktivisering av deltakerne. Innovative, marine aktiviteter som fokuserer på teknologi, realfag og/eller entreprenørskap vil bli prioritert.

Søknadsfristen er 11. april 2019.

Les mer

Kontakter

Bilder

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom