Fjellstyrene må styrkes

Del

Fjellstyrene tilrettelegger gode aktivitetstilbud for allmennheten i noen av Norges vakreste naturområder, og gir tilgang til rimelig jakt og fiske for folk flest. Dette er viktig for folkehelsa, og for at tilgangen til jakt og fiske ikke bare skal være for de pengesterke, men for alle som har lyst og interesse.

Denne ukens tall fra SSB viser at helsekostnadene pr innbygger er på hele 65.000 kroner, noe som er en økning på 2.600 kroner bare fra året før. Inaktivitet er en viktig årsak. Norges Fjellstyresamband, Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund mener en viktig del av løsningen ligger i å satse på forebyggende tiltak gjennom å motivere og legge til rette for økt aktivitet i befolkningen. God og målrettet tilrettelegging for et aktivt friluftsliv for folk flest i statsallmenningene vil være et viktig bidrag i en slik satsing.

Viktige fjellområder
Statsallmenningene ligger for det meste i fjellområder fra Trøndelag og sørover. Statsallmenningene er en del av vår felles grunn. Lokale fjellstyrer legger til rette for et allment friluftsliv og tilbyr jakt og fiske til allmennheten, både for de som bor i områdene og for andre. Allmenningene er viktige friluftsområder for betydelige befolkningsgrupper. Mange av de store statsallmenningene ligger innen en grei reiseavstand fra store byer og større tettsteder.

Friluftsliv for alle
Den tilrettelegging for et aktivt friluftsliv som gjøres av fjellstyrene kommer mange grupper innenfor friluftslivet til gode. Eksempelvis kan nevnes tilbudet om leie av hytter/koier, båtutleie, tilrettelegging i form av klopper/broer, hundetreningsområder, tilrettelagt informasjon om områdene og mulighetene for friluftsliv og tilbud om arrangementer og opplæring, gjerne i samarbeid med andre som eksempelvis frivillige organisasjoner. Tilbudet i statsallmenningene og på annen statsgrunn bidrar til å aktivisere store befolkningsgrupper, samtidig som det er et betydelig potensial for å nå ut til flere og nye grupper.

God tilgang til jakt og fiske
For jegere og fiskere betyr statsallmenningene tilgang til jakt og fiske til rimelige priser. Prisene på jakt og fiske reguleres gjennom et system med prisrammer. Dette systemet bidrar til å sikre en prisutvikling i statsallmenningene som ivaretar allmennhetens adgang til jakt og fiske. Norges Fjellstyresamband, Norsk Friluftsliv og Norges Jeger- og Fiskerforbund vil understreke betydningen av å opprettholde dette systemet slik at pris ikke blir en faktor som utelukker grupper fra å utnytte tilbudet om jakt og fiske i statsallmenningene.

Viktig folkehelsearbeid
Den betydelige innsatsen fjellstyrene gjør for å stimulere til et aktivt friluftsliv for store befolkningsgrupper, avspeiles ikke i systemet for finansiering av fjellstyrene. I et folkehelseperspektiv er fjellstyrenes arbeid på dette området et viktig bidrag. Organisasjonene mener dette bør avspeiles også på inntektssiden for fjellstyrene, og mener dette bør gjøres i form av å sikre en grunnfinansiering av fjellstyrene med et statlig tilskudd over statsbudsjettet. Dette vil være en investering som vil kunne gi stor gevinst i form av å få flere i aktivitet, bidra til å utløse dugnadsinnsats gjennom samarbeid mellom fjellstyrene og frivillige organisasjoner om stimulerings- og tilretteleggingstiltak, samt sikre et prisnivå på jakt og fiske i statsallmenningene som gjør tilbudet tilgjengelig for folk flest.

Politikerne må prioritere midler til forebyggende tiltak som når mange. Fjellstyrene og organisasjonene står klare til ytterligere innsats for en bedre folkehelse.

Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, generalsekretær. Tlf 95 15 11 94 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Søilen, generalsekretær. Tlf 41 56 34 80

Den Norske Turstforening, Nils Øveraas, generalsekretær. Tlf 40 00 18 68

Norges Fjellstyresamband, Jan Borgnes, daglig leder. Tlf 90 54 49 75

Bilder

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom