Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Fjellskred: Sjekk farenivå på varsom.no

Del

Fra og med i dag kan alle som bor eller oppholder seg i nærheten av Mannen, og de seks andre ustabile fjellpartiene NVE overvåker, sjekke daglige fjellskredvarsler på varsom.no

– Naturfarevarsler skal være lett tilgjengelig for publikum. Vi er derfor veldig fornøyde med at fjellskredovervåkingen nå er blitt en del av varsom-familien, sier direktør Anne Britt Leifseth i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er NVE som har ansvaret for å overvåke de syv ustabile fjellpartiene:

  • Jettan, Indre Nordnes og Gámanjunni 3 i Kåfjord kommune
  • Mannen i Rauma kommune
  • Åknes i Stranda kommune
  • Hegguraksla i Norddal kommune
  • Joasetbergi i Aurland kommune.

Disse høyrisikofjellene overvåkes døgnkontinuerlig, og farenivået settes daglig.

Ved høynet farenivå (gult, oransje og rødt) vil varsom.no publisere daglige statusoppdateringer for fjellpartiet. I tillegg legges det ut ukentlige rapporter med måledata for alle høyrisikofjellene på varsom.no.

Varslingsrutiner overfor politi, berørte kommuner og fylkesmann er uendret.

Om varsom.no
Varsom.no har samlet flom-, snøskred-, jordskred- og fjellskredvarsel i én portal. I tillegg viser vi varsler for regn, styrtregn, vind, hav-vannstand, skogbrann og polare lavtrykk fra Meteorologisk institutt.

Varsom.no er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt

Kontakter

Fjellskredovervåkningen (vakthavende geolog), tlf. 474 55 454 (ikke sms)
Seksjonssjef Lars Harald Blikra, tlf. 46411148

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom