Forsvarsbygg

Fjellhall blir parkeringsanlegg

Del

Parkeringsmangel til Forsvaret på Bardufoss løses med å åpne stengt fjellanlegg i Rusta leir.

Prosjektleder Knut-Helge Grimstad
Prosjektleder Knut-Helge Grimstad

Forsvaret på Bardufoss får totalt 144 nye kvarter innen utgang av 2018. 36 kvarter er allerede tatt i bruk, og resterende kommer til neste år. Behovet for parkeringsplasser er stort, da området får en vesentlig økt tetthet av boenheter innenfor Rusta leir på Bardufoss.

God plass
Forsvarsdepartementet har godkjent planene til Forsvarsbygg om å løse parkeringsbehovet med å ta i bruk et fjellanlegg som har vært stengt i en rekke år inne i Rusta leir. Fjellanlegget skal rehabiliteres og består av to haller inne i fjellet på ca. 1000 kvm hver i første etasje. Disse skal nå omdisponeres til parkering, og inngangen til fjellanlegget ligger bare 50 meter fra den nærmeste av de nye forlegningene. 

- Hallene i andre etasje skal ikke gjenbrukes, eller rehabiliteres, og skal lukkes. Det etableres nå 72 parkeringsplasser inne i anlegget, forteller prosjektleder Knut Helge Grimstad.

Ferdig 2018
Det er firma Visinor Rehab AS fra Bjerkvik som har fått totalentreprisen av Forsvarsbygg på ombygging til parkeringsområde i fjellet. Kontrakten har en verdi på 15,2 mill.kr. inkl. mva., og arbeidene skal være fullført november 2018.

Oppdraget består bl.a. i omfattende installasjoner av elektro og ventilasjon for å ivareta brann- og røyksikkerheten i parkeringsanlegget, forteller prosjektleder Knut Helge Grimstad. 

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Prosjektleder Knut-Helge Grimstad
Prosjektleder Knut-Helge Grimstad
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.