Nofima

Fiskebein farger laksemuskelen rød

Del

En mineralrik ingrediens som forskere fra matforskningsinstituttet Nofima har fremstilt fra fiskebein, ga uventede effekter. I forsøk der laks fikk fôr med ingrediensen, økte fargenivået i laksemuskelen betydelig.

Ny forskning fra matforskningsinstituttet Nofima, viser at mineraler fra fiskebein gjør at fargestoffet astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen / Nofima.
Ny forskning fra matforskningsinstituttet Nofima, viser at mineraler fra fiskebein gjør at fargestoffet astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen / Nofima.

Effekten, som først ble observert i et forsøk med laksesmolt, var synlig med det blotte øye, og ble bekreftet med kjemiske analyser.

Fargen kom fra astaxanthin, et pigment som gir den særegne rødfargen til laksefileten. Denne rødfargen er nødvendig for at forbrukeren skal akseptere laks som et høykvalitets produkt. Verken laks eller andre dyr kan lage astaxanthin selv. I havet vil alger som lager astaxanthin bli spist av små krepsdyr, som igjen blir spist av fisk, som for eksempel laks. I oppdrett må det tilsettes syntetisk pigment i fôr til laks for å oppnå riktig rødfarge i filet.

Bare en begrenset del av astaxanthin som er i laksefôr, blir tatt opp i muskelen til oppdrettslaks, som regel under 10 prosent. Dette kan skyldes begrensninger i opptak og transport via blod og lever, eller begrenset opptak og innfarging i muskelvev. 

Dobbel ressursutnyttelse

‒ Det er litt uventet at en mineralingrediens kan påvirke pigmentutnyttelse. Men samtidig er det svært positivt å se at næringsstoffer frigjort fra fiskebein kan føre til at betydelig mer av astaxanthinet i laksefôr utnyttes, sier Sissel Albrektsen, seniorforsker i Nofima.

Hun og kollegaer ved Nofima har lenge forsket på effektive måter å utnytte fiskebein bedre. Her har de brukt en syre til å frigjøre mineraler fra kolmulebein i en såkalt hydrolyseprosess. Metoden er i tråd med dagens bioøkonomiske tankegang, der målet er at alle deler av råstoffet skal utnyttes maksimalt, og at det skal skapes mest mulig verdier av alle sidestrømmer i produksjonen. Økt astaxanthinutnyttelse er en svært positiv bieffekt som også har en høy markedsmessig verdi.

Fisken fordøyer næringsstoffene bedre

Fôr med den fosforrike mineralingrediensen er også testet på litt større laks i vekstperioden fra 1,7 til 2,5 kilo, og sammenlignet med laks som fikk det samme fôret tilsatt en vanlig kommersiell fosforkilde.

I muskel fant forskerne hele 35 prosent mer farge, målt som milligram astaxanthin per kilo fiskevekst – på fagspråket kalt pigmentretensjon. Laksens evne til å fordøye astaxanthin økte med nesten 20 prosent i fisk som ble fôret med mineralingrediensen, samtidig som pigmentnivået i både blod og lever også økte.

‒ Vi tror at hovedforklaringen på at muskelen blir rødere, er at laksen fordøyer mer av astaxanthinet med mineraligrediensen tilstede i fôret, sier Albrektsen.

I laks er det gjentatte ganger påvist at mineralingrediensen stimulerer til økt vekst, og i noen tilfeller er dette forklart med økt fordøyelighet av næringsstoffer.

I det innledende forsøket med mindre laks ble det funnet at astaxanthin-nivået i blod, lever og hel fisk var henholdsvis 55, 29 og 22 prosent høyere, sammenlignet med fisk som fikk en vanlig kommersiell fosforkilde.

Hvorfor det er slik, vet forskerne ennå ikke.

‒ I et forsøk som pågår, vil vi se nærmere på hvordan mineraler og andre frigjorte komponenter i fiskebein kan påvirke blant annet tarmfunksjonen, sier Albrektsen.

Forskningen er en del av et pågående FORNY-prosjekt, som er finansiert av Forskningsrådet.

Nøkkelord

Kontakter

Sissel AlbrektsenSeniorforsker

Jeg er ernæringsbiolog og jobber som seniorforsker i Nofima. Mine forskningsområder er fiskerernæring og prosessering av marint råstoff. Jeg har faglig bakgrunn innen mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler), og har bred erfaring med råvare og fôrevaluering i fisk. De siste årene har jeg jobbet med verdiskaping av marine biprodukter, med fokus på å utvikle teknologi for bedre utnyttelse av næringsstoffer som fosfor og proteiner i fiskebein.

+47 55 50 12 04sissel.albrektsen@nofima.no

Bilder

Ny forskning fra matforskningsinstituttet Nofima, viser at mineraler fra fiskebein gjør at fargestoffet astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen / Nofima.
Ny forskning fra matforskningsinstituttet Nofima, viser at mineraler fra fiskebein gjør at fargestoffet astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen / Nofima.
Last ned bilde
Ny forskning fra Sissel Albrektsen og kollegaer i Nofima, viser at mineraler fra fiskebein gjør at fargestoffet astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen / Nofima.
Ny forskning fra Sissel Albrektsen og kollegaer i Nofima, viser at mineraler fra fiskebein gjør at fargestoffet astaxanthin blir vesentlig lettere fordøyd og tatt opp i muskel hos laks. Foto: Bjørn Erik Larsen / Nofima.
Last ned bilde
Seniorforsker Sissel Albrektsen i Nofima
Seniorforsker Sissel Albrektsen i Nofima
Last ned bilde

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 340 ansatte

Følg saker fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom