Helse Midt-Norge RHF

Finansieringsmodellen ligger fast

Del

Det foreligger ingen planer for endring av inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppspill rundt dette i diverse medieoppslag har ingen rot i virkeligheten.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie måtte torsdag rykke ut med en korrigering av et nyhetsoppslag hos NRK Møre og Romsdal der man ga inntrykk av at statsråden åpnet for endringer.

- Det er ikke tilfelle. Regjering og Storting bestemmer fordelingen mellom de fire helseregionene, mens styrene i de fire regionene står fritt til å bestemme fordelingen mellom sykehusene i regionene. Jeg har ingen planer om å endre på dette, sier statsråden.

Adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge sier at finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge ligger fast og at det ikke foreligger planer om å endre denne.

- Fordeling av inntekter til helseforetakene våre bygger på de samme kriterier som for basisfinansieringen av helseregionene. Begrunnelsen er å sikre en best mulig fordeling av økonomi ut fra relevante kriterier for å sikre befolkningen likeverdige spesialiserte helsetjenester, sier Slørdahl.

I Helse Midt-Norge bygger vi opp likviditet i fellesskap for å kunne ta store investeringer, påpeker han. Dette er et solidarisk prinsipp der alle helseforetakene skal bidra. Sammen med statlige lån gir dette oss som region mulighet til å gjøre store investeringer i den rekkefølge vi har prioritert – og som vi har økonomisk bærekraft til å forsvare. De neste årene handler det om finansiering av nytt sykehus på Hjelset (SNR) og ny journalløsning for helsetjenesten (Helseplattformen).

For at denne solidariske modellen skal fungere, må helseforetakene styres innenfor de økonomiske rammene de tildeles. Går man med underskudd i en periode kan det gis driftskreditt, men også det er penger som skal betales tilbake. Tar man opp lån for å gjøre investeringer, må man på samme måte være i stand til å betale renter og avdrag.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF
Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal

74 83 99 00https://helse-midt.no/

Vi sørger for gode spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Midt-Norge.

Virksomheten omfatter spesialiserte helsetjenester innen fysisk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Våre hovedoppgaver er å sørge for opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, forskning og pasientbehandling.

Følg saker fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom