Samferdselsdepartementet

Finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland

Del

Samferdselsdepartementet la i statsråd i dag fram forslag om finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland. Målet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten, miljøet og trafikkavviklingen på strekningene.

Fv 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har i dag en standard som ikke står i rimelig forhold til denne viktige funksjonen. Forslaget innebærer finansiering til utbedringer på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner., som stedvise er smale og uoversiktlige.

Prosjektet er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger i tråd med lokale ønsker og vedtak. Kostnaden for prosjektet er anslått til 270 millillioner kroner, av dette er det forutsatt at 50 prosent dekkes av bompenger.

Strekningen fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet som starter i Etnedal kommune og går inn i Nord-Aurdal kommune, er om lag 10 km. Strekningen fv 33 Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Nord-Aurdal kommune, er om lag 1 km. Det er om lag 5 km mellom de to strekningene. Denne strekningen ble utbedret på 1990-tallet og har derfor bedre kurvatur, bredde og bæreevne enn de to strekingene som skal utbedres.

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse slik at vegbredden blir 7,5 meter på hele strekningen. Strekningene blir dimensjonert for fartsgrense 80 km/t.

Det legges opp til anleggsstart i 2017 med ferdigstillelse i 2021.

Prop. 171 S (2016-2017) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Fire av fem husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd21.9.2017 13:05Pressemelding

- Vi ser en gledelig vekst i bredbåndsdekningen i hele landet. Spesielt distriktsfylker opplever en forbedring. Bredbåndsaktørene investerer stadig mer, samtidig som staten bidrar med bedre rammevilkår og økonomisk støtte. Årets dekningsundersøkelse viser at den totale innsatsen gir resultater. Dette er viktig for næringsliv og innbyggerne i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Autonome og samankopla køyrety: Felleserklæringar med Sverige og Finland om vidare samarbeid og testing er underteikna15.9.2017 12:49Pressemelding

- Autonome og samankopla køyrety kan gi oss styrkt trafikktryggleik, betre utnytting av veginfrastrukturen, reduserte transportkostnader og ein meir miljøvennleg vegtrafikk. For å leggje til rette for ei slik utvikling, har vi i dag skrive under felleserklæringar med Sverige og Finland om vidare samarbeid og tilrettelegging for uttesting. I lag med Finland har Noreg eit samarbeid om grensekryssande uttesting på E8. Vi tar sikte på å starte opp tidleg i 2018, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom