Samferdselsdepartementet

Finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland

Del

Samferdselsdepartementet la i statsråd i dag fram forslag om finansiering av utbedringer på fv 33 i Oppland. Målet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten, miljøet og trafikkavviklingen på strekningene.

Fv 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har i dag en standard som ikke står i rimelig forhold til denne viktige funksjonen. Forslaget innebærer finansiering til utbedringer på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner., som stedvise er smale og uoversiktlige.

Prosjektet er forutsatt finansiert med fylkeskommunale midler og bompenger i tråd med lokale ønsker og vedtak. Kostnaden for prosjektet er anslått til 270 millillioner kroner, av dette er det forutsatt at 50 prosent dekkes av bompenger.

Strekningen fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet som starter i Etnedal kommune og går inn i Nord-Aurdal kommune, er om lag 10 km. Strekningen fv 33 Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Nord-Aurdal kommune, er om lag 1 km. Det er om lag 5 km mellom de to strekningene. Denne strekningen ble utbedret på 1990-tallet og har derfor bedre kurvatur, bredde og bæreevne enn de to strekingene som skal utbedres.

Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse slik at vegbredden blir 7,5 meter på hele strekningen. Strekningene blir dimensjonert for fartsgrense 80 km/t.

Det legges opp til anleggsstart i 2017 med ferdigstillelse i 2021.

Prop. 171 S (2016-2017) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert19.9.2018 17:42Pressemelding

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar.

Samferdselsminister Dale til verdskongress om ny transportteknologi14.9.2018 12:43Pressemelding

– Heile verda ser til Norge når det er snakk om robuste og raske mobilnett, og elbil. Vi har særs gode føresetnader for å vere i tet i den transportrevolusjonen som no er i gang, og det er viktig at norsk industri tek del i utviklinga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Han deltek tysdag 18. og onsdag 19. september på ITS World Congress i København der ny transportteknologi og digitalisering er tema.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom