Fiskebåt

Finansiering av fiskebåtar på dagsorden

Del

Finansiering av fiskefartøy blir ei av hovudsakene på årsmøtet til Fiskebåt Vest i Ålesund 1. desember.

Fiskeflåten treng stadig fornying, men ofte er det finansieringsordningane det stansar opp med. Fiskebåt Vest har difor fått Wenche Nistad i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) til å fortelje kva dei kan bidra med.

- Fornying av fiskeflåten er avgjerande for at vi skal kunne drive forsvarleg både i forhold til miljø og økonomi. Vi er difor svært glade for at Nistad kjem til årsmøtet, og fortel kva muligheiter som ligg i GIEK-systemet, seier Paul Harald Leinebø, styreleiar i Fiskebåt Vest. 

Meir økonomi
Økonomien er viktig for fiskeflåten. Til årsmøtet kjem også sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre, for snakke om korleis framtida ser ut for næringa. Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Veronica Pedersen Åsheim, skal gjere greie for kva fiskeripolitikk vi kan vente oss dei komande fire åra. Og under same tema er også stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

- Vi synes vi har fått på plass eit variert og godt fagleg program, der vi løfter blikket og ser litt framover. For næringa er det viktig å få litt fagleg påfyll, og det blir det garantert denne dagen, seier Leinebø.

Kompetanse
Til årsmøtet kjem også forfattar Óli Samró frå Færøyane. Samró har også lang røynsle frå internasjonal handel og EU sin fiskeripolitikk. På møtet skal han snakke om flåtestruktur og ressursrente i Nordaust-Atlanteren.

Odd L. Blindheim frå Maritimt kompetansesenter kjem for å snakke om kompetanseutvikling i havfiskeflåten, eit tema som Fiskebåt er opptatt av.

Sjå under for fullstendig program.

----------------------------------------------------

Kontakt for meir informasjon;

Paul Harald Leinebø, styreleiar/Fiskebåt Vest           Odd Kristian Dahle, info.leiar/Fiskebåt
Tlf. +47 909 37 999                                                      Tlf. +47 906 15 658
e-post: paul@phlseagold.no                                         e-post: odd-kristian@fiskebat.no

------------------------------------------- 

Årsmøte Fiskebåt Vest, Hotell Scandic Parken i Ålesund 1. desembrer.

DAGSORDEN

Kl. 10.00 Møtestart

Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet

Sak 2 Åpning ved styreleder

Sak 3 Konstituering

a Navneopprop

b Forretningsorden

c Valg av møtedirigenter

d Redaksjonsnemnd

e To personer til å undertegne protokollen

f Valg- og lønnsnemnd 2018

Kl. 10.45 - 11.15Kaffepause/Messebesøk

Sak 4 Nytt Storting, samme regjering – hva kan fiskerinæringen vente av beslutninger i den kommende perioden?

Innledere: statssekretær Veronica Pedersen Åsheim, NFD
stortingsrepresentant Ingrid Heggø, AP

Sak 5 Finansiering av fiskefartøy – hva kan GIEK bidra med?

Innleder: adm. direktør Wenche Nistad, GIEK

Kl. 13.00 - 14.00Lunsj/Messebesøk

Sak 6 Norsk fiskerinæring i et makroøkonomisk perspektiv – hvordan ser fremtiden ut?

Innleder: sjeføkonom Inge Furre, Sparebanken Møre

Kl.14.45 - 15.15Kaffepause/Messebesøk

Sak7 Flåtestruktur og ressursrente i Nordøst-Atlanteren 

Innleder: forfatter Óli Samró

Sak 8 Prosjektpresentasjon - Kompetanseutvikling i havfiskeflåten

Innleder: Odd L. Blindheim, Marint kompetansesenter

Sak 9 Styrets årsrapport 2017

Sak 10 Regnskap 2017

Sak 11 Fastsetting av godtgjørelser og årskontingent for 2018

Sak 12 Valg

Kl. 17.00Møteslutt

Kl. 19.30Aperitiff - Julebord

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom